UPM.FI

UPM Joroisten taimitarha on kehittänyt tulevaisuuden metsiä jo 40 vuotta

Lehdistötiedote 3.6.2020 11.00 EEST

UPM Joroisten taimitarha täyttää tänä kesänä 40 vuotta. Tarha on kehittänyt metsäpuiden taimien kasvatusta ja hyödyntänyt metsänjalostuksen tutkimusta tehokkaasti vuosikymmeniä tuotteissaan.

Joroisten taimitarha on perustettu vuonna 1980, ja se on ainutlaatuinen, sillä yhdelläkään toisella metsäyhtiöllä ei ole omaa taimitarhaa Suomessa.
”UPM:n taimitarhalla tehty kehitystyö on vienyt koko alaa eteenpäin, ja sen merkitys vain kasvaa niin ilmastonmuutoksen, puuntuotannon kehittämisen kuin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen kannalta”, UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander sanoo.

Joroisten taimitarhalta lähtee sekä UPM:n omiin että yksityisten metsänomistajien metsiin vuosittain kymmeniä miljoonia puuntaimia ja kiloittain siemenmateriaalia.
”Taimitarhalla tieteellinen metsänjalostuksen tutkimus muuttuu käytännöksi, jonka hyödyistä pääsevät nauttimaan UPM:n metsänomistaja-asiakkaat. Käytämme jalostettuja siemeniä aina, kun niitä on saatavilla. Se lisää puiden kasvua ja siten myös metsien hiilinieluja”, kertoo taimitarhan päällikkö Anne Immonen.

Taimitarhalla on tärkeä rooli myös metsien monimuotoisuuden lisäämisessä. Joroisissa tuotekehitystä on tehty jo vuosia, ja etenkin rauduskoivun taimien tuotannon lisäämiseen on valmistauduttu. Koivun ohella on kasvatettu pieniä määriä tammea ja tervaleppää, joiden avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta.
”Työmme taimitarhalla tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Meidän taimistamme kasvaa terveitä ja tuottavia tulevaisuden metsiä. Taimien hankinta ei ole kustannuserä, vaan investointi tulevaisuuteen”, Immonen kiteyttää.

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt UPM:n Joroisten taimitarhan metsänviljelymateriaalille Avainlippu-tunnuksen. UPM:n puuntaimet ovat alku terveelle ja tuottavalle suomalaiselle metsälle. Kaikki UPM Joroisten taimet ovat vuosikymmenien kehittämisen ja osaamisen tulos sekä 100 %:sesti suomalaista alkuperää.

Lisätietoja antaa:
Anne Immonen, taimitarhapäällikkö, UPM Metsä, puh. 040 579 2944

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils