UPM peruu arvionsa 2020 näkymistä, toiminta ensimmäisellä neljänneksellä odotusten mukaista

Pörssitiedote 30.3.2020 16.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Sisäpiiritieto)                   30.3.2020 klo 16.30 EET

UPM peruu arvionsa 2020 näkymistä, toiminta ensimmäisellä neljänneksellä odotusten mukaista

UPM peruu arvionsa näkymistä vuodelle 2020 eikä toistaiseksi anna uutta arviota. Yhtiön liiketoiminta on sujunut ensimmäisellä vuosineljänneksellä odotetusti. Nopeasti edennyt koronaviruspandemia aiheuttaa kuitenkin merkittävää epävarmuutta loppuvuoteen.

UPM:n taloudellinen asema on vahva. Yhtiön tase on nettokassan puolella ja yhtiöllä on suuret maksuvalmiusreservit. Maksuvalmius parani entisestään, kun yhtiö teki 17. maaliskuuta 2020 sopimuksen 750 miljoonan euron luottolimiitistä.

Tammikuun lopussa julkistamassaan vuoden 2019 tilinpäätöstiedotteessa UPM tunnisti Kiinassa alkaneen COVID-19 epidemian aiheuttamat riskit. Sen jälkeen paikallinen epidemia on kehittynyt nopeasti maailmanlaajuiseksi pandemiaksi. Pandemia ei ole vielä vaikuttanut UPM:n liiketoimintaan kielteisesti, ja asiakaskysyntä on ollut ennakoitua.

UPM on ryhtynyt mittaviin varotoimenpiteisiin huolehtiakseen työntekijöidensä terveydestä ja varmistaakseen liiketoimintojensa jatkuvuuden. Näistä varotoimenpiteistä huolimatta on mahdollista, että pitkittyessään pandemia aiheuttaisi häiriöitä tuotannossa yhdellä tai useammalla tuotantolaitoksella tai toimitus- ja logistiikkaketjuissa. Näissä oloissa jotkut tehtaat joutuisivat rajoittamaan toimintaansa tai väliaikaisesti pysäyttämään tuotannon kokonaan. Vaikka monet UPM:n tuotteet tyydyttävät jokapäiväisiä tarpeita, on todennäköistä, että joidenkin tuotteiden kysyntä saattaa heikentyä maailmantalouden hidastuessa. Tuotanto- tai kysyntämuutoksia voi aiheuttaa itse pandemia tai viranomaisten määräämät rajoitukset pandemian leviämisen hidastamiseksi. Vaikutukset voivat vaihdella eri liiketoiminta-alueilla ja toimintapaikkakunnilla.

Ollakseen valmis erilaisiin tilanteisiin UPM suunnittelee turvautuvansa vuorojärjestelyihin, määräaikaisiin lomautuksiin tai työaikojen lyhentämiseen sopeuttaakseen toimintojaan. Suunnitelmiin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat toimintamaiden lakien mukaisesti, jotta mahdollisia päätöksiä voidaan tehdä tarvittaessa nopeasti. Päätökset riippuvat koronapandemian vaikutuksista UPM:n toimintaan, ja niitä voidaan tehdä vasta yhteistoiminta neuvottelujen päätyttyä.

Tammikuussa 2020 UPM julkisti alla olevan arvion 2020 näkymistään:

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2020, tosin melko vaatimattomana. Euroopassa kasvun odotetaan olevan hidasta. Keskeisten talousalueiden välisten kauppakiistojen mahdollinen lisääntyminen tai väheneminen aiheuttaa epävarmuutta liiketoimintaympäristössä. Nämä saattavat vaikuttaa UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuonna 2020.

Hyvän kysynnän odotetaan jatkuvan vuonna 2020 useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa, mutta kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella.

Vuoden 2020 alussa paperihintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti verrattuna vuoden 2019 viimeiseen vuosineljännekseen. Läpi viime vuoden laskeneet sellun hinnat ovat vuoden alkaessa alhaisella tasolla.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi. Vuonna 2020 yhtiön merkittävien uudistushankkeiden odotetaan lisäävän hankekohtaisia kiinteitä kustannuksia.

Vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jäävän merkittävästi alemmaksi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Tämä on seurausta laskeneista myyntihinnoista, joiden vaikutusta muuttuvien kustannusten lasku osittain lieventää. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan kohentuvan vuoden 2020 jälkimmäisellä puoliskolla.

Lisätietoja antavat:
Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, UPM, puh. +358 40 595 3202

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils