UPM.FI

UPM on saanut riittävän äänten enemmistön yhtiökokousehdotusten läpimenoa varten

Pörssitiedote 26.3.2020 13.00 EET

UPM-Kymmene Oyj                   Pörssitiedote (Yhtiökokouskutsu)           26.3.2020 klo 13.00 EET

UPM on saanut riittävän äänten enemmistön yhtiökokousehdotusten läpimenoa varten

UPM vahvistaa annettujen valtakirjojen ja äänestysohjeiden perusteella saaneensa riittävän äänten enemmistön varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2020 asialistalla olevien päätösehdotusten tueksi. Näin ollen päätökset yhtiökokouksen asialistalla olevista asioista voidaan tehdä kokouksessa ehdotusten mukaisesti, mikäli kokous järjestetään.

Koronaviruspandemian vuoksi UPM vetoaa yhtiökokoukseen ilmoittautuneisiin osakkeenomistajiin, jotta nämä antaisivat pikaisesti valtakirjan tai peruuttaisivat osallistumisensa yhtiökokoukseen yhtiön internet-sivuilla olevan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö arvioi maanantaina 30.3.2020, voidaanko yhtiökokous pitää suunnitellusti 31.3.2020. Yhtiökokous voidaan järjestää ainoastaan, mikäli henkilökohtaisesti kokoukseen osallistuvien määrä on niin vähäinen, että kokous voidaan toteuttaa viranomaismääräysten mukaisesti. Ohjeet ilmoittautumisen peruuttamiseen ja valtakirjan antamiseen sekä lisätietoja yhtiökokoukseen liittyen saa osoitteesta: www.upm.com/fi/yhtiokokous2020.

Osakkeenomistajilla, joilla on suomalaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne, on mahdollisuus seurata kokousta myös videoyhteyden välityksellä. Lisäksi osakkeenomistajilla on mahdollisuus esittää ennakkokysymyksiä yhtiön johdolle. Ohjeet löytyvät yhtiön verkkosivuilta: www.upm.com/fi/yhtiokokous2020. Koronavirukseen liittyvien varotoimien vuoksi UPM:n yhtiökokouksessa ei ole tänä vuonna tarjoiluja tai mitään muuta ohjelmaa. Yhtiökokouksen kaikki esitykset pidetään lyhyinä ja vain vähimmäisvaatimukset täyttävinä, ja myös kokousta seuraavat näkevät yhtiökokouksen esitykset videoyhteyden välityksellä. Lisäksi yhtiön hallituksen ja johtajiston jäsenten osallistuminen rajoitetaan vähimpään mahdolliseen, eivätkä uudet hallituksen jäsenehdokkaat ole paikalla yhtiökokouksessa.

Mikäli edellä mainitut edellytykset kokouksen pitämiseksi eivät täyty, kokous tullaan siirtämään myöhempään ajankohtaan, ja muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen sekä osingonmaksusta ja hallituksen valinnasta päättäminen siirtyy.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Alamme johtavana toimijana ja vastuullisuuden edelläkävijänä olemme allekirjoittaneet YK:n 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Ilmastonmuutosta hillitsevät tavoitteemme ja toimenpiteemme perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Yhtiössämme työskentelee noin 18 700 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,2 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils