UPM sitoutuu YK:n 1,5 asteen tavoitteeseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Sijoittajauutinen 27.1.2020 11.00 EET

UPM on allekirjoittanut YK:n Global Compact -aloitteen 1,5 asteen ilmastositoumuksen. Sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset lupaavat tehdä tieteelliseen tutkimukseen perustuvia toimenpiteitä ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen. UPM:n tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta ja luoda lisäarvoa kestävällä metsänhoidolla, innovoimalla uusia tuotteita ja vähentämällä yhtiön CO2 -päästöjä 65 prosentilla.

Sitoumus vastaa kasvavaan huoleen ilmaston lämpenemisestä ja sen aiheuttamista vakavista seuraamuksista, mikäli lämpenemistä ei saada pysähtymään. UPM on yksi ensimmäisiä metsäteollisuusyrityksiä, joka on allekirjoittanut sitoumuksen.

”Meillä on ainutlaatuinen tilaisuus saada aikaan myönteisiä vaikutuksia ja rajoittaa ilmaston lämpenemistä konkreettisin toimenpitein. Innovoimme ilmastopositiivisia tuotteita ja luomme niistä kasvavaa liiketoimintaa. Samalla rajoitamme riskejä, jotka liittyvät ilmastopolitiikkaan sekä ilmastonmuutoksen fyysisiin vaikutuksiin. Tämä on tärkeää yhtiön arvolle pitkällä aikavälillä”, sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

UPM on sitoutunut kestävään metsätalouteen, joka on yhtiön liiketoiminnan kannalta keskeinen tekijä. Hyvin hoidetut metsät sopeutuvat myös paremmin ilmastonmuutokseen. Varmistamme, että metsämme kasvavat aina enemmän kuin niitä käytetään sekä pyrimme parantamaan metsien kasvua ja hiilensidontaa. Jatkossa raportoimme vuosittain metsiemme hiilinielutasot, ja raportointi-järjestelmäämme kehitetään edelleen. Suomessa UPM:n metsien keskimääräinen vuosittainen hiilinieluvaikutus on ollut 1.3 miljoonaa CO2ekv tonnia viimeisen viiden vuoden aikana.

Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on tärkein keino hillitä ilmastomuutosta. UPM on selvittänyt järjestelmällisesti ja koko toimintansa osalta mahdollisuuksia ​​vähentää päästöjä olemassa olevien teknologioiden avulla. Olemme myös analysoineet toimenpiteiden taloudelliset vaikutukset. Näiden laskelmien pohjalta UPM sitoutuu vähentämään käyttämiensä polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 prosentilla vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi yhtiön tavoitteena on vähentää hankintaketjunsa päästöjä 30 prosentilla.

Uusiutuvaan raaka-aineeseen perustuvien tuotteiden innovointi on UPM:n Biofore-strategian ytimessä. Yhtiö kehittää turvallisia ja kestävän kehityksen mukaisia tuotteita, joilla voidaan korvata fossiilisia ratkaisuja. Monet UPM:n tuotteista ovat jo tänään tutkitusti ilmastopositiivisia. Tulevaisuudessa yhtiö pyrkii todentamaan tieteellisesti kaikkien tuotteidensa ilmastovaikutukset.

”Yritykset voivat osoittaa johtajuutta kunnianhimoisella toiminnallaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 1,5 asteen sitoumus luo yrityksille edellytykset menestyä tilanteessa, jossa globaali maailmantalous siirtyy kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Jatkamme työtämme, jotta muutkin yritykset sitoutuisivat tieteeseen pohjautuviin tavoitteisiin omissa toiminnoissaan sekä arvoketjuissaan”, sanoo YK:n Global Compact -aloitteen ympäristö -ja ilmastoasioista vastaava johtaja Heidi Huusko, joka on myös Science Based Target -aloitteen johtoryhmän jäsen.

Viime viikolla UPM listattiin CDP Climate A -luokkaan tunnustuksena yhtiön merkittävistä toimista ilmastonmuutoksen torjumiseksi. CDP on maailmanlaajuinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kannustaa yrityksiä ja hallituksia vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään. Sijoittajat ovat nimenneet CDP:n alansa johtavaksi toimijaksi.

Lisätietoja antaa:
Sami Lundgren, vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. 040 580 0910

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils