UPM.FI

Kuudesluokkalaiset tutustuvat talousmetsien kestävään käyttöön

Lehdistötiedote 19.8.2019 12.00 EEST

(UPM, Helsinki, 19.8.2019 klo 11.00 EET) – UPM järjestää elo-syyskuun aikana kuudesluokkalaisille metsäretkiä viidellä tehdaspaikkakunnalla. Metsäretkien tavoitteena on antaa koululaisille myönteinen metsäkokemus ja tarjota tietoa metsien kestävästä käytöstä. Talousmetsä – kehitys ja kestävä käyttö -nimisillä retkillä tutustutaan muun muassa metsien talous- ja virkistyskäyttöön, riistanhoitoon sekä puusta saataviin tuotteisiin. Retkille osallistuu 28 koulua, ja niille odotetaan yhteensä noin 1200 oppilasta ja opettajaa.

Retket järjestetään yhteistyössä Suomen Metsäyhdistyksen ja 4H-liiton kanssa Jämsässä, Kouvolassa, Lappeenrannassa, Pietarsaaressa ja Raumalla. ”Metsäretket ovat koululaisille elämyksellisiä kokemuksia, jotkat tukevat lasten oppimista ja ymmärrystä metsäluonnosta”, kertoo UPM Puunhankinnan ja metsätalouden ympäristöpäällikkö Inka Musta. ”Metsät ja puusta saatavat tuotteet kuuluvat jokapäiväiseen arkeemme, ja haluamme lisätä metsien ja puun arvostusta uusiutuvana raaka-aineena”.

UPM on järjestänyt vastaavia metsäretkiä 2017 ja 2018. Oppilaat ovat pitäneet erityisesti taimien istuttamisesta, riistanhoitoon liittyvistä tarinoista sekä makkaranpaistosta nuotiolla. Monelle oppilaalle koulupäivä metsässä on ollut virkistävää vaihtelua, ja joillekin jopa ensimmäinen metsäretkikokemus.  

Suomen Metsäyhdistyksen nuorisoviestinnän asiantuntijan Suvi Pessalan mukaan metsäretkien sisältö tukee koulujen opetussuunnitelmien ympäristöopin sisältöjä: luonnonvarojen kestävä käyttö, metsien hyötykäyttö, luonnon monimuotoisuus sekä ilmastonmuutos ja sen hillitseminen. ”Näitä asioita käsitellään useimmissa kouluissa kuudennella luokalla. Tänä vuonna on retkien sisältöön tuotu yhä vahvemmin myös ilmastonmuutos. Oppilaiden kanssa lähdetään liikkeelle perusasioista: Miten puut sitovat ilmakehän hiilidioksidissa olevaa hiiltä yhteyttäessään? Oppilaiden kanssa etsitään metsästä niin hiilivarastoja kuin hiililähteitäkin.”

Metsäretket ovat osa UPM:n Biofore Share and Care -ohjelmaa. Ohjelma keskittyy hankkeisiin, jotka ovat merkityksellisiä yhtiön liiketoiminnan ja vastuullisuustavoitteiden kannalta. Ohjelman painopistealueet ovat Lukeminen & oppiminen, Paikallinen sitoutuminen, Vastuullinen veden käyttö ja Bioinnovaatioiden vauhdittaminen.

Lisätietoja antavat:
Inka Musta, UPM Puunhankinta ja metsätalous, ympäristöpäällikkö, puh. 040 634 9900
Suvi Pessala, Suomen Metsäyhdistys ry, nuorisoviestinnän asiantuntija, puh. 045 657 5442

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä eli puunhankinta ja metsätalous hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessawww.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils