UPM.FI

UPM puolivuotiskatsaus 2019: Katteiden hallinta tuotti tuloskasvua

Pörssitiedote 23.7.2019 10.50 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Puolivuotiskatsaus                           23.7.2019 klo 09.50 EET

UPM puolivuotiskatsaus 2019: Katteiden hallinta tuotti tuloskasvua

Q2 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 1 % ja oli 2 605 miljoonaa euroa (Q2 2018: 2 589 miljoonaa).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 3 % ja oli 345 miljoonaa euroa (334 miljoonaa).
  • Kustannuskehitys alkoi tasaantua, kunnossapitotoiminnan vähäisyys laski kiinteitä kustannuksia
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 436 miljoonaan euroon (328 miljoonaa).
  • Nettovelka laski 366 miljoonaan euroon (401 miljoonaa).

H1 2019 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 5 298 miljoonaa euroa (H1 2018: 5 102 miljoonaa).
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 4 % ja oli 719 miljoonaa (689 miljoonaa).
  • Myyntihinnat nousivat, millä oli suurempi tulosvaikutus kuin muuttuvien kustannusten nousulla.
  • Liiketoiminnan rahavirta nousi 756 miljoonaan euroon (542 miljoonaa).
  • UPM päätti sulkea paperikone 10:n UPM Plattlingin tehtaalla Saksassa.


TunnuslukujaQ2/2019Q2/2018Q1/2019Q1-
Q2/2019
Q1-
Q2/2018
Q1-
Q4/2018
Liikevaihto, milj. euroa2 6052 5892 6935 2985 10210 483
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 1)4664424889548981 868
  % liikevaihdosta17,917,118,118,017,617,8
Liikevoitto, milj. euroa3193493736927341 895
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa3453343747196891 513
  % liikevaihdosta13,212,913,913,613,514,4
Voitto ennen veroja, milj. euroa3003373646647081 839
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa3253223666916631 457
Kauden voitto, milj. euroa2452693045495771 496
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa2712583055765451 194
Tulos per osake (EPS), euroa0,460,500,571,031,082,80
  Vertailukelpoinen EPS, euroa0,510,480,571,081,022,24
Oman pääoman tuotto (ROE), %10,012,112,311,413,316,2
  Vertailukelpoinen ROE, %11,111,612,311,912,512,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), %11,214,213,612,814,918,4
  Vertailukelpoinen ROCE, %12,213,613,713,314,014,6
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 1)4363283207565421 330
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 1)0,820,610,601,421,022,49
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa17,9116,3718,8417,9116,3718,36
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa10 8209 69111 31810 8209 69110 575
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa366401-5366401-311
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.)0,190,220,000,190,22-0,17
Henkilöstö kauden lopussa19 76019 83619 00819 76019 83618 978
 

1) 2018 luvut on oikaistu johtuen metsänuudistuskustannusten laskentaperiaatteiden muutoksesta.
  


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q2:n tulosta:

“Toinen vuosineljännes oli 25. peräkkäinen tuloskasvun neljännes UPM:lle. Tämä on mahtava saavutus etenkin, kun talouskasvu jatkuu vaatimattomana erityisesti Euroopassa. UPM:llä on keinot tehdä tulosta muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Toimintamallimme ansiosta marginaalit pysyivät hyvällä tasolla, millä oli suotuisa vaikutus tulokseen. Vuosineljänneksen aikana myös kustannuskehitys alkoi tasaantua.

Liikevaihto kasvoi 1 %, ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 3 % 345 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 436 miljoonaa euroa. Taseemme on todellakin toimialan parhaimmistoa. Maksoimme toisella neljänneksellä 693 miljoonan euron osingot, ja nettovelkamme neljänneksen päättyessä oli 366 miljoonaa euroa.

UPM Biorefiningin toisen neljänneksen tulos vahvistui sellun hinnan laskusta huolimatta. Sellun asiakaskysyntä oli edelleen hyvää tasoa, ja toimituksemme kasvoivat viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Biofuels nautti vahvasta kysynnästä ja teki erittäin hyvän tuloksen. Kunnossapitotoimia neljännekseen osui selvästi vähemmän kuin viime vuonna.

UPM Communication Papersin tulos oli vankka. Hinnat olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta varastojen alasajo jarrutti tulosta toisella neljänneksellä. Paperin kysynnän kehitys Euroopassa oli jonkin verran viime vuotista heikompaa. UPM Communication Papers jatkaa tiukkaa kustannuskuria ja konelinjojen optimointia varmistaakseen kilpailukykynsä. Saksassa paperikone 10:n sulkeminen UPM Plattlingin tehtaalla vietiin päätökseen heinäkuussa, ja UPM Nordlandin paperikone 2:n muutos erikoispapereihin etenee.

UPM Raflatac teki vakaan tuloksen. Liikevaihdon kasvu jatkui, vaikka vaisuhko taloudellinen ympäristö vaikuttaa tarrojen kysyntään erityisesti Euroopassa. Raflatac jatkaa aiemmin tänä vuonna aloitettua kiinteiden kulujen vähentämisohjelmaa.

UPM Specialty Papers paransi tulostaan edullisemman sellun, vakaan asiakaskysynnän ja Aasiassa hieman nousseiden hienopaperin myyntihintojen ansiosta. Specialty Papers jatkaa kulujen hallinnassa ja tuotekehityksessä käynnistettyjä hankkeita tavoitteenaan varmistaa hyvä kehitys. UPM Nordlandissa ja UPM Changshussa aloitetut investoinnit edistyvät hyvin ja tukevat kasvua erittäin kilpailukykyisellä tavalla ensi vuodesta alkaen.

UPM Energyn erinomainen neljännes oli tulosta vesivoiman ja ydinvoiman lisääntyneestä tuotannosta, sähkön nousseista myyntihinnoista ja alentuneista kustannuksista

UPM Plywood säilytti kannattavuutensa. Tuotanto Venäjällä UPM Chudovon vaneritehtaan laajennusosassa käynnistyy kolmannella neljänneksellä, mikä parantaa liiketoiminta-alueen kilpailukykyä entisestään.

UPM on erinomaisessa kunnossa, kilpailukykyinen ja taloudellisesti vahva. Kasvun strategiset keihäänkärjet ja uudistushankkeet tarjoavat meille mahdollisuuksia merkittävään pitkän aikavälin arvonluontiin ja tuloskasvuun.

Valmistelut uuden maailmanluokan sellutehtaan rakentamiseksi Uruguayhin etenevät kohti mahdollista investointipäätöstä. Työt uuden rautatieyhteyden rakentamiseksi ovat alkaneet, ja rautatietä rakentavan konsortion rahoitus etenee, mutta on vielä lopullista sinettiä vailla. Kasvuhankkeiden valmistelu UPM Biochemicalsissa ja UPM Biofuelsissa jatkuu.

UPM on erinomaisessa kunnossa ja valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin mahdollisuuksiin. Uskomme vakaasti liiketoimintaan, joka on kestävää ja tarjoaa ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, jossa maailma ei ole enää riippuvainen fossiilisista raaka-aineista."

Näkymät vuodelle 2019

Maailmanlaajuisen talouskasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019, tosin hitaampana kuin vuonna 2018. Talouskasvuun liittyy kuitenkin merkittäviä epävarmuuksia, kuten Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvottelut, Kiinan talouskasvu, Brexitiin liittyvä epävarmuus sekä useiden valtioiden poliittiset epävarmuustekijät. Näillä tekijöillä saattaa olla vaikutuksia maailman talouskasvuun ja UPM:n tuote- ja raaka-ainemarkkinoihin vuoden 2019 aikana.

UPM teki ennätystuloksen vuonna 2018. Yhtiön liiketoimintojen tuloksen odotetaan jatkuvan hyvällä tasolla vuonna 2019.

Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2019, vaikkakin maltillisena. Kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminnassa.

Vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla sellun hintojen odotetaan globaalisti olevan alemmat kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Paperien hintojen odotetaan laskevan hieman Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös tuotantokustannusten odotetaan laskevan vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kulujen vähentämiseksi.

Metsävarojen käyvän arvon nousun ei odoteta vaikuttavan merkittävästi vertailukelpoiseen liikevoittoon vuonna 2019.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tulosjulkistuspäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January – June 2019
Puhelinnumero: 09 81 710 310
PIN: 54238946#

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2018 vuosikertomuksen sivuilla 135–136. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 30–31 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 106–109.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.