WISA-vanerien EPD-ympäristöselosteet auttavat ymmärtämään rakennustuotteen ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta

Lehdistötiedote 12.6.2019 11.00 EEST

UPM Plywood on julkaissut standardoidun EPD-mallin mukaiset ympäristöselosteet WISA-tuotteilleen. Kolmannen osapuolen varmentamat ja kansainvälisesti vertailukelpoiset EPD-ympäristöselosteet auttavat urakoitsijoita, rakennuttajia ja suunnittelijoita ymmärtämään paremmin rakennustuotteiden ja -materiaalien ympäristövaikutuksia.

EPD (Environmental Product Declaration) on vapaaehtoinen ja luotettava tapa esittää tuotteen ympäristövaikutukset sen koko elinkaaren ajalta aina raaka-aineiden hankinnasta hävittämiseen saakka. UPM Plywoodin EPD-selosteet on tehty EN 15804:2012+A1:2013 ja ISO 14025 standardien mukaisesti neljälle tuoteryhmälle, jotka ovat pinnoitettu ja pinnoittamaton havuvaneri sekä pinnoitettu ja pinnoittamaton koivuvaneri. Selosteen alaiset tuoteryhmät kattavat valtaosan UPM Plywoodin tuotenimikkeistä.

Rakennustietosäätiö (RTS) on hyväksynyt UPM Plywoodin EPD-ympäristöselosteet ja julkaissut ne epd.rts.fi-sivustollaan. Selosteet on julkaistu myös kansainvälisen ECO Platformin listalla, minkä ansiosta ne ovat hyväksyttyjä kaikissa järjestelmään kuuluvissa eurooppalaisissa EPD-ohjelmissa. Selosteet ovat kätevästi saatavilla myös UPM Plywoodin omilla verkkosivuilla osoitteessa https://www.wisaplywood.com/downloads/certificates-and-labels/.

"Kolmannen osapuolen laatimat ja varmentamat EPD-selosteet tarjoavat avointa ja puolueetonta tietoa tuotteidemme ympäristövaikutuksista. Selosteiden avulla esimerkiksi matalahiilisen rakennuksen suunnittelija voi valita ympäristövaikutukseltaan oikeanlaisen vanerin", sanoo UPM Plywoodin ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen.

"Halusimme myös olla askeleen edellä ympäristöselosteiden julkaisemisessa. Rakennustuotteille ei EPD-selosteita ole tehty vielä kovin paljon, mutta ne tulevat ennen pitkää pakollisiksi. Laatimalla selosteet jo nyt saimme arvokasta tietoa ja kokemusta siitä, mitä selosteissa pitää ja kannattaa ottaa huomioon", Kontinen kertoo.

UPM Plywoodin EPD-selosteissa tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset on jaettu neljään vaiheeseen. Ne sisältävät tuotteiden valmistuksen, rakentamisen, käytön sekä purkamisen ja hävittämisen aikaiset ympäristövaikutukset. Elinkaarilaskennassa on huomioitu muun muassa raaka-aineiden ja energian käyttö, kuljetukset sekä syntyvät jätteet, sivutuotteet ja päästöt. Laskennan tulokset on esitetty eri vaikutuskategorioille, joita ovat ilmastonmuutos, otsonikato, maaperän ja vesistöjen happamoituminen, vesistöjen rehevöityminen sekä uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen.

Lisätietoja antaa:
Ympäristöpäällikkö Sanna Kontinen, UPM Plywood, puh. +358 407 058 435
sanna.kontinen@upm.com

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 480 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - www.wisaplywood.fi, www.upmgrada.com

Seuraa UPM Plywoodia: Twitter | YouTube | Instagram | Facebook

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils