UPM.FI

Heli Viiri vahvistamaan UPM Puunhankinnan ja metsätalouden metsänhoito-osaamista

Lehdistötiedote 21.5.2019 12.00 EEST

Maa- ja metsätaloustieteiden tohtori, eMBA, dosentti Heli Viiri on nimitetty UPM Metsän metsänhoidon kehityspäälliköksi 1.8.2019 alkaen. Hän on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Metsäkeskuksen aluejohtajana ja Luonnonvarakeskuksessa erikoistutkijana, josta hän siirtyy UPM Metsän palvelukseen.

"Odotan innolla liittymistä UPM Metsän asiantuntijoiden joukkoon. Työhistoriani on tuonut laajan osaamisen metsänhoidosta, jota nyt pääsen soveltamaan käytännössä. Aikaisemmissa tehtävissäni olen työskennellyt UPM Metsän asiantuntijoiden kanssa ja arvostan heidän laaja-alaista osaamistaan metsänhoidon eri osa-alueilla", Viiri kertoo.

"Vahvistamme UPM Metsän organisaatiota yhdellä Suomen huippuasiantuntijoista. Heli Viiri on kansainvälisesti arvostettu tutkija, jolla on vahvat näytöt osaamisesta ja viimeisin tieto alan tutkimuksesta", kertoo UPM:n metsäjohtaja Sauli Brander. "Tavoitteemme on olla metsänhoidon johtava toimija, joka pystyy palvelemaan suomalaisia metsänomistajia entistä paremmin", Brander jatkaa.

UPM on Suomen suurimpia metsänomistajia 512 000 hehtaarin metsäomaisuudellaan ja yhtiöllä on oma taimitarha Joroisissa. Omista metsistä saatu kokemus hyödyttää UPM:n metsänomistaja-asiakkaita, kun viimeisin tutkimustieto on heidän käytettävissään. Viirin vastuualueena on edelleen kehittää UPM Metsän metsänhoito-osaamista ja henkilöstön ammattitaitoa sekä luoda lisäarvoa UPM:n puukauppakumppaneille korkealaatuisina metsänhoidon palveluina.

Lisätietoja antaa:
Metsäjohtaja Sauli Brander, UPM Metsä, puh. 040 567 4155

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä eli puunhankinta ja metsätalous hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils