UPM.FI

BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 1.4.2019 18.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   1.4.2019 klo 17.30 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 1.4.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osake- ja äänimäärä UPM:stä on 29.3.2019 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on noussut 26 896 080 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 29.3.2019 oli 5,37 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteenlaskettu 
%-osuus (A+B) 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,03 %  0,33 %  5,37 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  4,96 %  0,31 %  5,27 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet 

Osakesarja/
osakelaji

 
Osakkeiden ja 
ääni-
oikeuksien 
lukumäärä
Osakkeiden ja 
ääni-
oikeuksien 
lukumäärä
Osakkeiden ja 
ääni-
oikeuksien 
%-osuus
Osakkeiden ja 
ääni-
oikeuksien 
%-osuus
ISIN-koodi 
(jos mahdollista) 
Suora (AML 9:5)  Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora 
(AML 9:5) 
Välillinen 
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005987    26 896 080   5,03 % 
A YHTEENSÄ    26 896 080   5,03 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen 
luonne
Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa 
(osakeomistus
/nettoarvon 
tilitys)
Osakkeiden ja 
ääni-
oikeuksien 
lukumäärä
Osakkeiden ja 
ääni-
oikeuksien 
%-osuus
Securities Lent  N/A  N/A  Osakeomistus 1 299 285 0,24 %
CFD  N/A  N/A  Nettoarvon tilitys 498 012 0,09 %
Depositary
Receipt
N/A N/A Osakeomistus 99 0,00 %
      B YHTEENSÄ  1 797 396 0,33 % 

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä
BlackRock Japan Co., Ltd.     Alle 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Alle 5 %
BlackRock International Limited     Alle 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Alle 5 %
BlackRock Fund Advisors     Alle 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Alle 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Alle 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Alle 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.     Alle 5 %

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils