UPM.FI

BlackRockin omistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 11.4.2019 11.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj                 Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   11.4.2019 klo 10.45 EET

BlackRockin omistus UPM:stä noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 10.4.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen omistus UPM:n osakkeista ja äänistä on 9.4.2019 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on noussut 26,896,463 osakkeeseen, mikä vastaa 5,03 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 9.4.2019 oli 5,20 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteenlaskettu 
%-osuus (A+B) 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  5,03 %  0,16 %  5,20 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  Alle 5 %  Alle 5 %  Alle 5 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet 

Osakesarja/
osakelaji 

 
Osakkeiden ja
äänioikeuksien
lukumäärä 
Osakkeiden ja
äänioikeuksien
lukumäärä 
Osakkeiden ja
äänioikeuksien
%-osuus 
Osakkeiden ja
äänioikeuksien
%-osuus 
ISIN-koodi
(jos mahdollista) 
Suora (AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora (AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005987    26 896 463   5,03 % 
A YHTEENSÄ    26 896 463   5,03 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitusvälineen
luonne
Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon tilitys)
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus
Securities Lent  N/A  N/A  Osakeomistus 498 377 0,09 %
CFD  N/A  N/A  Nettoarvon tilitys 405 324 0,07 %
Depositary
Receipt
N/A N/A Osakeomistus 99 0,00 %
      B YHTEENSÄ  903 800 0,16 % 

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä
BlackRock Japan Co., Ltd.     Alle 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Alle 5 %
BlackRock International Limited     Alle 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Alle 5 %
BlackRock Fund Advisors     Alle 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Alle 5 %
BlackRock Capital Management Inc.     Alle 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Alle 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Alle 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.     Alle 5 %

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils