UPM.FI

BlackRockin osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 29.3.2019 18.30 EET

UPM-Kymmene Oyj                  Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   29.3.2019 klo 18.30 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan  

UPM-Kymmene Oyj on 29.3.2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osake- ja äänimäärä UPM:stä on 28.3.2019 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on laskenut 26 494 178 osakkeeseen, mikä vastaa 4,96 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 28.3.2019 oli 5,27 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä)  % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä)  Yhteenlaskettu 
%-osuus (A+B) 
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,96 %  0,31 %  5,27 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  5,01 %  0,32 %  5,34 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet 

Osakesarja/
osakelaji 

 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien 
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus 
ISIN-koodi
(jos mahdollista) 
Suora (AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora
(AML 9:5) 
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005987    26 494 178    4,96 % 
A YHTEENSÄ    26 494 178    4,96 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitus-
välineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvon
tilitys)
Osakkeiden
ja ääni-oikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-oikeuksien
%-osuus
Securities Lent  N/A  N/A  Osakeomistus 1 167 997 0,21 %
CFD  N/A  N/A  Nettoarvon tilitys 498 666 0,09 %
Depositary
Receipt
N/A N/A Osakeomistus 99 0,00 %
      B YHTEENSÄ  1 666 762  0,31 % 

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista ja äänistä % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Molemmat yhteensä
BlackRock Japan Co., Ltd.     Alle 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Alle 5 %
BlackRock International Limited     Alle 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Alle 5 %
BlackRock Fund Advisors     Alle 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Alle 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Alle 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Alle 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.     Alle 5 %

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils