UPM.FI

BlackRockin osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 26.3.2019 10.30 EET

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote (Liputusilmoitus)   26.3.2019 klo 10.30 EET

BlackRockin osakeomistus UPM:stä laskenut alle 5 prosentin rajan  

UPM-Kymmene Oyj on 25. maaliskuuta 2019 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osake- ja äänimäärä UPM:stä on 22. maaliskuuta 2019 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan BlackRock, Inc:n välillinen osakeomistus UPM:stä on laskenut 26 665 501 osakkeeseen, mikä vastaa 4,99 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 22.3.2019 oli 5,33 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja
äänistä rahoitus-
välineiden kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen  4,99 %  0,34 %  5,33 % 
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu)  5,12 %  0,35 %  5,47 % 

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet 

Osakesarja/
osakelaji

 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
lukumäärä 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus 
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus 
ISIN-koodi
(jos mahdollista) 
Suora (AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
Suora (AML 9:5)  Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7) 
FI0009005987    26 665 501    4,99 % 
A YHTEENSÄ    26 665 501    4,99 % 

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet: 

Rahoitus-
välineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa
(osakeomistus/
nettoarvontilitys)
Osakkeiden
ja ääni-oikeuksien
lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus
Securities Lent  N/A  N/A  Osakeomistus 1 361 277 0,25 %
CFD  N/A  N/A  Nettoarvon tilitys 462 245 0,08 %
Depositary
Receipt
N/A N/A Osakeomistus 99 0,00 %
      B YHTEENSÄ  1 823 522  0,34 % 

Koko määräysvaltaketju, jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi % osakkeista
ja äänistä
% osakkeista
ja äänistä rahoitusvälineiden kautta
Molemmat yhteensä
BlackRock Japan Co., Ltd.     Alle 5 %
BlackRock Investment Management, LLC     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock Investment Management (Australia) Limited     Alle 5 %
BlackRock International Limited     Alle 5 %
BlackRock Institutional Trust Company, National Association     Alle 5 %
BlackRock Fund Advisors     Alle 5 %
BlackRock Financial Management, Inc.     Alle 5 %
BlackRock Asset Management North Asia Limited     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Deutschland AG     Alle 5 %
BlackRock Asset Management Canada Limited     Alle 5 %
BlackRock Advisors, LLC     Alle 5 %
BlackRock Advisors (UK) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Singapore) Limited     Alle 5 %
BlackRock (Netherlands) B.V.     Alle 5 %

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils