UPM varmistaa puuraaka-aineen hankinnan tehostamalla yhteistyötä Venäjällä

Lehdistötiedote 25.2.2019 17.00 EET

(UPM, Novgorod, Venäjä, 25.2.2019, klo 17.00 EET) - HASSLACHERLES, UPM Chudovo, IKEA Industry Novgorod ja Novgorodin aluehallinto ovat tänään allekirjoittaneet keskinäisen aiesopimuksen, jonka tarkoituksena on turvata puuraaka-aineen hankinta UPM:lle, IKEA:lle ja HASSLACHERLES:lle Novgorodin alueella Venäjällä.

HASSLACHERLES käyttää vuokraamaltaan, Novgorodissa sijaitsevalta metsäalueelta saadut havupuut oman liimapuupalkkituotannonsa lisäämiseen ja sitoutuu myymään muut puulajit UPM:lle ja IKEAlle. Kaupalliset ehdot sovitaan erillisissä sopimuksissa osapuolten kesken.

"Olemme iloisia voidessamme syventää menestyksellistä yhteistyötä UPM:n ja IKEA:n kanssa. Tämä mahdollistaa kaiken paikallisen puuraaka-aineen hyödyntämisen alueella - laadukkaasta koivuviilusta aina vähempiarvoiseen haapaan", kertoo HASSLACHER NORICA TIMBERin talousjohtaja Franz Meliessnig.

"UPM etsii aktiivisesti kumppanuuksia liiketoiminnan kehittämiseksi kaikkialla, missä toimimme. Tämä aiesopimus on loistava esimerkki win-win-yhteistyöstä", sanoo UPM Plywoodin tuotantojohtaja Mika Kekki.

"Olen varma, että sillä on tärkeä rooli puunhankinnan turvaamisessa Chudovon tehtaan tuotannon laajennuksen jälkeen", hän jatkaa.

Lisätietoja antavat
Tuotantojohtaja Mika Kekki, UPM Plywood, puh. +358 40 545 5803
Pääjohtaja Anatoli Zhukovets, UPM Chudovo, puh. +7 921194 60 80

UPM, Mediasuhteet
Ma-pe 9:00-16:00 EET
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

HASSLACHERLES on osa perheomisteisen HASSLACHER NORICA TIMBER -ryhmää, jonka pääkonttori sijaitsee Itävallassa. Noin 1 600 työntekijää työskentelee sahatavaran tuotannossa kahdeksassa paikassa Itävallassa, Sloveniassa, Saksassa ja Venäjällä. HASSLACHERLES, Malaya Visheran tehtaalla tuotetaan sahattua ja höylättyä puutavaraa sekä pellettejä, joiden raaka-aine tulee FSC-sertifioiduista metsistä. https://www.hasslacher.com/company

IKEA Industry http://inter.ikea.com/en/inter-ikea-group/ikea-industry/

UPM Chudovon vaneritehdas on yksi UPM Plywoodin yhdeksästä tehtaasta. Tehtaalla työskentelee noin 630 henkilöä ja sen vuosikapasiteetti on 155 000 kuutiometriä koivuvaneria. Koivutukkia käytetään raaka-aineena vuosittain 400 000 kuutiometriä ja se hankitaan kestävästi hoidetuista metsistä. UPM Chudovon tehtaalla on valvotun puunhankinnan FSC-sertifikaatti.

UPM Chudovon tehdas tuottaa päällystettyä ja päällystämätöntä WISA-koivuvaneria mm. rakentamiseen, kuljetusvälineiden lattioihin sekä LNG-aluksiin. UPM Chudovo on alueen suurin veronmaksaja ja yksi suurimmista teollisista työllistäjistä. Tehdas oli perustamisensa aikaan 1990 ensimmäinen neuvostoliittolais-suomalainen yhteisyritys. Tehdas siirtyi kokonaan UPM:n omistukseen vuonna 2005. Tehtaalla on käynnissä tuotannon laajennusprojekti, joka valmistuu syyskuuhun 2019 mennessä.

UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä UPM Grada® lämpömuovattavaa puulevyä huonekaluihin ja valmistavaan teollisuuteen. UPM:n vaneriliiketoiminnan liikevaihto oli noin 480 miljoonaa euroa vuonna 2018 ja sen palveluksessa on noin 2 400 henkilöä, joista 1 500 Suomessa. Vaneri- ja viilutehtaat sijaitsevat Jyväskylässä, Joensuussa, Savonlinnassa, Mikkelissä ja Kouvolassa, lisäksi yhtiöllä on vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa - www.wisaplywood.fi, www.upmgrada.com

Seuraa UPM Plywoodia: Twitter | YouTube | Instagram | Facebook

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils