UPM.FI

UPM ja TTS Työtehoseura kouluttavat yhdessä uusia puutavara-autonkuljettajia

Lehdistötiedote 14.2.2019 13.00 EET

(UPM, Helsinki, 14.2.2019 klo 13.00 EET) - UPM ja Työtehoseura etsivät UPM:n yrittäjäverkostolle uusia puutavara-autonkuljettajia. Uudenlaisessa yhteistyössä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijalla on mahdollisuus pätevöityä puutavara-autonkuljettajaksi ja työllistyä mukana oleviin yrityksiin eri puolilla Suomea.

Tehtyjen investointien myötä kestävästi hoidetuista metsistä hankittu raaka-aine työllistää yhä enemmän ammattilaisia metsäteollisuuden hankintaketjussa. UPM:n ja Työtehoseuran uusi avaus on yksi keino osaajien ja työpaikkojen yhteen saattamiseen.

"Metsäala muuttuu ja kehittyy koko ajan. Tarvitsemme alalle jatkuvasti osaavia ja haasteita pelkäämättömiä ihmisiä kehittämään toimintaa koko ketjuun metsästä tehtaalle. Yhteistyössä Työtehoseuran ja kuljetusyritysten kanssa pystymme tarjoamaan alasta kiinnostuneille työllistymiseen johtavan koulutuksen korkealla ammattitaidolla. Haluamme näin myös tukea yrittäjien rekrytointiprosesseja", kertoo UPM:n sidosryhmäjohtaja Sami Oksa.

"Puutavara-autonkuljettajan työ on itsenäistä ja vaatii rohkeutta sekä ammattitaitoa työskennellä haastavissa paikoissa. Ammattilaiseksi kasvaminen vie aikaa, ja siksi koulutukseen hakijoilta edellytetään koulutukseen hakeutuessa CE-ajo-oikeutta, voimassaolevaa ammattipätevyyttä sekä mielellään ajokokemusta yhdistelmäajoneuvolla. Puolen vuoden täsmäkoulutuksen tavoitteena on harjaannuttaa osallistujat puutavara-autolla ajamiseen, nosturin käyttöön, ajoneuvotekniikkaan sekä keskeisimpien työprosessien itsenäiseen hoitamiseen", kertoo Minna Karppinen Työtehoseurasta.

Puutavarakuljettajien koulutus järjestetään 1.4. - 30.9.2019, ja se on opiskelijoille maksuton. Koulutuksen järjestämisessä mukana olevat yritykset ovat Kuljetus Villman Oy Viitasaarelta, Partasen Kuljetus Oy Iisalmesta sekä KL Häkä Oy Kolkanlahdelta.

Lisätietoja antavat:
Sidosryhmäsuhdejohtaja Sami Oksa, UPM Metsä, puh. 040 560 3474
Myyntijohtaja Minna Karppinen, TTS Työtehoseura, puh. 050 3879 523

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä eli puunhankinta ja metsätalous hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

TTS Työtehoseura
TTS Työtehoseura on yksi Suomen vanhimmista itsenäisistä ja valtakunnallisesti toimivista koulutus- ja tutkimusorganisaatioista. Koulutamme vuosittain noin 8000 opiskelijaa auto-, kuljetus-, logistiikka- ja rakentamisen toimialoille. Koulutuksen lisäksi tutkimme ja kehitämme työmenetelmien tehokkuutta, energia- ja ekotehokkuutta sekä tuottavuutta biotalouden toimialoilla vuosittain lähes 80 projektin voimin. Henkilöstöä TTS:llä on 170 ja liikevaihto 21 miljoonaa euroa.