UPM.FI

UPM:lle uusia metsäpalvelutoimistoja Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen

Lehdistötiedote 14.1.2019 10.00 EET

(UPM, Helsinki, 14.1.2019 klo 10.00 EET) - UPM Metsä käynnisti syksyllä 2018 pidempään suunnitellun puunhankinnan laajentamisen Suomessa tavoitteenaan kotimaisen puunhankinnan lisääminen ja UPM:n tehtaiden puuhuollon varmistaminen.

"Haluamme hankkia puuta suomalaisilta metsänomistajilta yhä enemmän. UPM on tehnyt viime vuosien aikana huomattavia investointeja puuta käyttäviin laitoksiin Suomessa, ja laajentamalla puunhankintaamme pystymme hankkimaan tarvittavan lisämäärän ensisijaisesti suomalaisilta metsänomistajilta", sanoo UPM Metsän johtaja Sauli Brander.

Etelä-Suomen alueella metsäasiakasvastaavien määrää on lisätty ja koko organisaatiota on kehitetty vastaamaan entistä paremmin nykyisiä tarpeita. Samalla puunhankinnan laajentamista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun yksityismetsiin on rakennettu viime talvesta lähtien. Näitä asiakkaita palvelemaan avataan metsäpalvelutoimistot Kajaaniin, Ouluun, Ristijärvelle, Suomussalmelle ja Kuhmoon. Myös laajentuneelle alueelle on nimitetty useita uusia metsäasiakasvastaavia. 

"UPM on panostanut viime vuosina paljon sähköisiin palveluihin kuten sähköiseen metsäsuunnitelmaan ja sähköiseen puukauppaan, jotta asiointi metsänomistajille olisi mahdollisimman vaivatonta. Haluamme kuitenkin tarjota aina mahdollisuuden myös henkilökohtaiseen asiakaspalveluun. Metsäasiakasvastaavamme Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla auttavat metsänomistajia lähellä heitä ja henkilökohtaisesti", sanoo UPM Metsän pohjoisen yksikön päällikkö Jukka-Pekka Klemetti.

Lisätietoja antavat:
Johtaja Sauli Brander, UPM Metsä, puh. 040 567 4155
Pohjoisen yksikön päällikkö Jukka-Pekka Klemetti, UPM Metsä, puh. 040 778 9786

UPM Metsä
UPM Metsä eli puunhankinta ja metsätalous hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils