UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM Energy kasvattaa Kuusankosken vesivoimalan tuotantokapasiteettia mittavalla peruskorjauksella ja modernisoinnilla

UPM Energy kasvattaa Kuusankosken vesivoimalan tuotantokapasiteettia mittavalla peruskorjauksella ja modernisoinnilla

Lehdistötiedote 31.1.2019 8.45 EET

(UPM Energy, Helsinki, 31.01.2019 klo 08.45 EET) -  UPM Energy kasvattaa Kuusankosken vesivoimalan tuotantokapasiteettia mittavalla peruskorjaus- ja modernisointiprojektilla vuosina 2019-2022. Peruskorjauksen ja modernisoinnin myötä voimalaitoksen hyötysuhde paranee noin kuudella prosenttiyksiköllä 94 %:iin ja turbiiniteho kasvaa 19 % noin 37 MW:iin. Keskimääräisen energiantuotannon arvioidaan kasvavan nykyisestä 180 GWh:sta vuodessa noin 195 GWh:iin. Projekti toteutetaan vaiheittain turbiini-generaattoriyksikkö kerrallaan siten, ettei töiden uskota vaikuttavan voimalan normaaliin energiantuotantoon. Peruskorjaus- ja modernisointiprojektin arvioidaan valmistuvan kokonaisuudessaan vuoden 2022 lopulla.

"Peruskorjauksessa voimalan kaikki kolme turbiinia uusitaan ja generaattoriyksiköitä modernisoidaan. Lisäksi uusimme automaatio- ja suojajärjestelmät sekä toisen voimalan päämuuntajista. Myös voimalan oma varavoimajärjestelmä uusitaan teholtaan suuremmaksi. Uuden automaatiojärjestelmän myötä voimalaitoksen säätömahdollisuudet paranevat, mikä tehostaa erityisesti sähköjärjestelmän tasapainon kannalta tärkeän säätövoiman tuotantoa", sanoo UPM Energyn energiantuotannosta vastaava johtaja Ari Henriksson.

"Voimalan vanhimmat komponentit ovat 1950-luvun lopulta, ja ne ovat tulleet elinkaarensa päähän. Paremman tehokkuuden lisäksi nykyaikainen vesivoimatekniikka on myös merkittävästi turvallisempaa ympäristön kannalta. Uusissa turbiineissa on esimerkiksi vesinavat, jotka eivät sisällä öljyä, joten öljyvahingon riski pienenee huomattavasti", Henriksson jatkaa.

Kalatalousvelvoitteet ennallaan - oma vaelluskalaohjelma täydentää velvoitteita

Kuusankosken voimalasta maksettavat kalatalousmaksut kohdistuvat kalaston hoitoon Päijänteen ja sen alapuolisen alueen vesistöissä. Peruskorjaus ei vaikuta voimalalle asetettuihin kalatalousvelvoitteisiin.

"Lakisääteisten kalatalousmaksujen lisäksi edistämme kalakantojen suojelua ja elvyttämistä oman vaelluskalaohjelmamme puitteissa mm. Pielisjoella ja Keski-Suomen latvavesistöissä. Puramme vaellusesteitä ja kokeilemme uusia ratkaisuja kalojen suojelemiseksi siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset", Henriksson muistuttaa.

Tasapainoa aurinko- ja tuulivoiman vaihteluun

Vesivoima on muiden uusiutuvien - varsinkin säästä riippuvaisten tuuli- ja aurinkovoiman - tärkeä tasapainottaja. Vedestä voidaan tuottaa sähköä juuri silloin, kun sitä tarvitaan. Vesivoima on vahvimmillaan, kun se hyödynnetään vastaamaan sähkön kysynnän vaihteluihin ja tasaamaan energiantuotantoa myös silloin, kun aurinko ei paista tai on tyyntä. Samaan aikaan kun väestönkasvu ja kaupungistuminen lisäävät sähkön tarvetta, ilmastonmuutos muistuttaa meitä luonnon ainutlaatuisuudesta ja hupenevista resursseista. Vesivoima vastaa osaltaan vähäpäästöisemmän ja uusiutuvan sähkön yhä kasvavaan tarpeeseen.

Lisätietoja antaa:
Energiantuotannon johtaja Ari Henriksson, UPM Energy, puh. 050 453 3525

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Kuusankosken vesivoimala sijaitsee Kymijoessa Kuusankoskella Kouvolassa. Se on rakennettu vuonna 1946 ja sitä on laajennettu vuosina 1949 ja 1951. Voimalan putouskorkeus on 9,2 metriä ja keskimääräinen virtaama 279 m3/s. Sen nykyinen turbiiniteho on noin 31 MW ja vuosituotanto keskimäärin 180 GWh. Voimalaa on kunnostettu edellisen kerran vuosina 1998-1999.

UPM Energy on merkittävä toimija Pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. 1500MW:n tuotantokapasiteetilla mitattuna UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähkön tuottaja. Sähkön tuottamisen lisäksi toimintamme käsittää fyysisen sähkön ja sen johdannaisten kaupan sekä erilaiset palvelut sähkön teollisille kuluttajille ja tuottajille. UPM Energy -yksikön palveluksessa on noin 60 energia-alan asiantuntijaa. www.upmenergy.fi

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils