UPM.FI

Korkein oikeus hylkäsi Metsähallituksen valituslupahakemuksen

Sijoittajauutinen 29.1.2019 9.30 EET

(UPM, Helsinki, 29.1.2019 klo 9.30 EET) - Metsähallitus (Suomen valtion liikelaitos, joka hallinnoi valtion omistamia maa-alueita) jätti vuonna 2011 vahingonkorvauskanteen UPM:ää ja kahta muuta suomalaista metsäyhtiötä vastaan. Kanne liittyy Suomen markkinaoikeuden joulukuussa 2009 antamaan päätökseen, jossa vastaajien todetaan syyllistyneen kilpailusääntöjen rikkomiseen suomalaisilla raakapuumarkkinoilla.

Helsingin hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen 21.5.2018 ja määräsi Metsähallituksen maksamaan UPM:n oikeudenkäyntikulut. Metsähallitus haki hovioikeuden tuomioon valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Metsähallituksen kanteen pääomamäärä oli tässä vaiheessa yhteensä 61,8 miljoonaa euroa, josta 3 miljoonaa euroa perustuu Metsähallituksen ja UPM:n välisiin sopimuksiin.

Korkein oikeus on tänään ilmoittanut, ettei Metsähallitukselle ole myönnetty valituslupaa asiassa ja hovioikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainjohtaja Juha Mäkelä, UPM, puh. 020 415 0407

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils