Taimenen nousuesteitä poistetaan UPM:n vaelluskalaohjelmassa Multian Myllypurolla - tavoitteena toimiva poikastuotantoalue hyvälle paikalle kahden järven väliin

Lehdistötiedote 10.12.2018 9.00 EET

(UPM, Helsinki, 10.12.2018 klo 9:00 EET) - Keski-Suomen ELY-keskus vaihtaa UPM:n vaelluskalaohjelmaan kuuluvalla Multian Myllypurolla vanhan betonisen siltarummun nykyaikaiseen vesieliöstön vapaan vaeltamisen mahdollistavaan teräskaariputkeen 10.-14.12.2018.

Runsaan kilometrin pituinen Myllypuro sijaitsee Multialla Termitty- ja Sinerväjärvien välissä. Puron ylittävän Kopola-Vuorela -yksityistien vanha siltarumpu on muodostanut puroon täydellisen vaellusesteen ylävirtaan pyrkiville vesieliöille. Lisäksi Sinervästä ylävirtaan noustessa on jyrkkä koskipaikka joka muodostaa toisen vaellusesteen.

"Myllypuron estepaikkojen välille jäävään puro-osuuteen on istutettu taimenen mätiä ja poikaset ovat kehittyneet ja kasvaneet hyvin. Uusimalla siltarummun, loiventamalla alaosan jyrkkää koskea ja lisäämällä laadukkaita lisääntymisalueita on Myllypurosta mahdollista saada toimiva taimenen poikastuotantoalue hyvälle paikalle kahden järven väliin", kuvailee Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki kunnostuskohdetta.

"UPM on toiminut pitkään metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Latvavedet ovat merkittäviä kohteita monimuotoisuudelle ja sijaitsevat usein metsätalousvaltaisilla alueilla. Vesistöjä suojellaan metsätalouden toimenpiteissä mm. jättämällä suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille sekä muilla vesiensuojelumenetelmillä. Tämän projektin myötä saamme arvokasta kokemusta vesieliöstön kannalta toimivista rumpuratakaisuista myös muualla hyödynnettäväksi", sanoo UPM:n Puunhankinta- ja metsätalous -liiketoiminnan sidoryhmäjohtaja Sami Oksa.

UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyö on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä, missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Ohjelma perustuu sidosryhmärajat ylittävään yhteistyöhön, jolla haetaan uusia ratkaisumalleja ja kokeillaan uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea. Ohjelman puitteissa on aiemmin mm. rakennettu kalahautomo Kokemäenjoelle ja rahoitettu Kemijoen Isohaarassa kokeiltua Kalasydän-kalatieinnovaatiota. UPM on mukana myös äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen elvyttämiseen tähtäävässä Kuurnan lisääntymis- ja poikastuotantoalueen perustamisessa Pielisjoelle. UPM hakee ja arvioi uusia kohteita ohjelmaan jatkuvasti.

KUTSU LEHDISTÖTILAISUUTEEN

UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus kutsuvat median edustajat tutustumaan siltarummun vaihtotyöhön Myllypurolle keskiviikkona 12.12.2018 klo 11:00. Tilaisuudessa pääsee tutustumaan uuden siltarummun suunnitteluun ja vaihtotyön toteutukseen. Haastateltavina paikalla ovat Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki ja UPM Puunhankinnan ja metsätalouden sidosryhmäjohtaja Sami Oksa.

Ajo-ohje: VT18 Petäjävesi-Multia, n.4 km Multialta - Kopolanraitti - Sinervämäentie - Myllypuro

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta lehdistötilaisuuteen etukäteen sähköpostilla media@upm.com.

Lisätietoja antavat:
Sidosryhmäjohtaja Sami Oksa, UPM, Puunhankinta ja metsätalous, puh.040 560 3474
Ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 4798

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils