UPM.FI

UPM on ollut 20 vuotta Kiinassa, vahvistaa Beyond Fossils -brändilupaustaan

Lehdistötiedote 8.11.2018 10.30 EET

(UPM, Shanghai, 08.11.2018 klo 10.30 EET) - UPM juhlistaa tänään 20 toimintavuottaan Kiinassa asiakkaidensa, kumppaniensa sekä Suomen ja Kiinan viranomaisten kanssa. China International Import EXPO:n (CIIE) Suomi-paviljongilla pidetyssä juhlatilaisuudessa toimitusjohtaja Jussi Pesonen ja UPM Specialty Papersin liiketoimintajohtaja Bernd Eikens kertoivat UPM:n pitkäjänteisestä sitoutumisesta Kiinan markkinoille.

Kahdenkymmenen vuoden aikana UPM on investoinut Kiinaan yli kaksi miljardia Yhdysvaltain dollaria, mikä on suurin yksittäinen suomalainen investointi maahan. UPM:n ympäristöinvestoinnit Kiinaan ovat yhteensä 80 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria.

"UPM on ollut mukana todistamassa Kiinan talouden kehitystä, joka tarjoaa meille kaikille suuria mahdollisuuksia", sanoo Jussi Pesonen.

"Voimme ylpeänä todeta, että Kiinan merkitys UPM:n globaalissa kasvustrategiassa korostuu entisestään. Kiinan muuttuessa entistä vihreämmäksi taloudeksi meillä on tarjota markkinoiden innovatiivisimpia ja vastuullisimpia kestävää kehitystä tukevia puupohjaisia materiaaleja."

Biofore -konseptiauto viitoittaa tietä kohti fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta

CIIE:n Suomi Paviljongilla esitelty futuristinen Biofore-konseptiauto osoittaa, miten keskeisiä asioita innovointi ja kestävä kehitys ovat UPM:lle, ja tekee "UPM Biofore - Beyond Fossils" -brändilupauksen konkreettiseksi kiinalaisille sidosryhmille.

Lue lisää:

Lisätietoja antaa:
UPM Specialty Papersin liiketoimintajohtaja Bernd Eikens, puh. +86 216 447 4328

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

Biofore-konseptiauto
Biofore-konseptiauto on ainutlaatuinen ja futuristinen tieliikenteeseen laillistettu ajoneuvo, joka toimii esimerkkinä biomateriaalien käytöstä autoteollisuudessa.  Monet konseptiauton osat valmistetaan UPM:n biopohjaisista materiaaleista - UPM Formi -biokomposiitista ja lämpömuotoiltavasta UPM Grada -puumateriaalista. Biopohjaisten materiaalien käyttö parantaa merkittävästi auton yleistä ympäristösuorituskykyä laadusta tai turvallisuudesta tinkimättä. Lisäksi konseptiauton polttoaineena käytetään puupohjaista uusiutuvaa dieseliä, UPM BioVernoa. Auton sisustuksessa ja varaosien merkitsemisessä käytetään UPM Raflatacin tarramateriaaleja. www.bioforeconceptcar.upm.com

UPM Kiinassa
UPM teki ensimmäisen investointinsa Kiinaan vuonna 1998, minkä jälkeen liiketoiminta markkinoilla on kasvanut merkittävästi. Nykyisin Jiangsu provinssin Changshu Economic Development Zone -alueella toimii UPM Specialty Papers paperitehdas, Aasian tutkimus- ja kehityskeskus, sekä UPM Raflatacin tarralaminaatti tehdas. Kiinan myyntiverkosto tarjoaa UPM:n paperia, tarroja, sellua, vaneria ja puutavaraa. UPM:llä työskentelee Kiinassa noin 1 800 ihmistä.

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils