UPM.FI

UPM Biorefining -liiketoiminta-alueelle väliaikaiset johtamisjärjestelyt

Sijoittajauutinen 26.11.2018 14.30 EET

(UPM, Helsinki, 26.11.2018 klo 14.30 EET) - UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen ottaa oman toimensa ohella väliaikaisen vastuun myös UPM Biorefining-liiketoiminnan johtamisesta. Heikki Vappulan johtamat liiketoiminnat ja merkittävät kasvuhankkeet Uruguayssa ja biopolttoaineissa etenevät olemassaolevilla resursseilla ja aikaisempien suunnitelmien mukaan.

UPM käynnistää prosessin pysyvien johtajajärjestelyjen tekemiseksi mahdollisimman pian.

UPM:n Biorefining-liiketoiminta-alue koostuu sellu-, saha- ja biopolttoaineliiketoiminnoista. UPM:llä on kolme sellutehdasta Suomessa sekä sellutehdas ja puuviljelmät Uruguayssa. UPM:llä on Suomessa neljä sahaa ja yksi biojalostamo. UPM Biorefiningin asiakkaita ovat pääasiassa pehmo- ja erikoispapereiden sekä kartongin tuottajat selluteollisuudessa, polttoainejakelijat biopolttoaineteollisuudessa sekä rakennus- ja puusepänteollisuus sahatavarateollisuudessa.

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils