UPM.FI

UPM:n osavuosikatsaus Q3/2018: Vahva tulos asettaa UPM:n riman uudelle tasolle

Pörssitiedote 24.10.2018 10.55 EEST

UPM-Kymmene Oyj      Osavuosikatsaus      24.10.2018 klo 09.55 EET

UPM:n osavuosikatsaus Q3/2018: Vahva tulos asettaa UPM:n riman uudelle tasolle

Q3 2018 lyhyesti

  • Liikevaihto kasvoi 6 % 2 650 (Q3 2017: 2 493) miljoonaan euroon.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 420 (351) miljoonaan euroon.
  • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten vaikutuksen.
  • UPM Communication Papersin ja UPM Biorefiningin väliaikaisilla toiminnallisilla haasteilla oli 30 miljoonan euron negatiivinen vaikutus.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva 434 (486) miljoonaa euroa.

Q1-Q3 2018 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % 1 109 (Q1-Q3 2017: 926) miljoonaan euroon.
  • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
  • UPM maksoi osinkoa 613 miljoonaa euroa.
  • Nettovelka laski 4 (623) miljoonaan euroon.
  • UPM käynnisti kohdennetut kasvuhankkeet houkuttelevan irrokepaperisegmentin kasvuun Saksassa, Suomessa ja Kiinassa.
Tunnuslukuja Q3/2018 Q3/2017 Q2/2018 Q1-Q3/2018 Q1-Q3/2017 Q1-Q4/2017
Liikevaihto, milj. euroa 2 650 2 493 2 589 7 752 7 439 10 010
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 487 425 425 1 362 1 180 1 631
  % liikevaihdosta 18,4 17,1 16,4 17,6 15,9 16,3
Liikevoitto, milj. euroa 417 379 349 1 151 960 1 259
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 420 351 334 1 109 926 1 292
  % liikevaihdosta 15,9 14,1 12,9 14,3 12,4 12,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 401 357 337 1 108 914 1 186
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 404 328 322 1 067 878 1 218
Kauden voitto, milj. euroa 328 286 269 905 730 974
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 330 267 258 875 707 1 004
Tulos per osake (EPS), euroa 0,61 0,54 0,50 1,69 1,37 1,82
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,61 0,50 0,48 1,64 1,32 1,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,5 13,9 12,1 13,5 11,7 11,5
  Vertailukelpoinen ROE, % 14,6 13,0 11,6 13,0 11,4 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 16,7 14,8 14,2 15,3 12,2 12,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 16,8 13,6 13,6 14,8 11,7 12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 434 486 329 970 1 151 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,81 0,91 0,62 1,82 2,16 2,92
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,21 15,61 16,37 17,21 15,61 16,24
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 942 10 098 9 691 9 942 10 098 9 777
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 4 623 401 4 623 174
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,00 0,41 0,23 0,00 0,41 0,11
Henkilöstö kauden lopussa 19 076 19 335 19 836 19 076 19 335 19 111

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q3:n tulosta:

"Kolmannen neljänneksen tulos oli erinomainen, mikä asettaa rimamme uudelle tasolle. Asiakaskysyntä jatkui terveenä. Onnistuimme nostamaan myyntihintoja lähes kaikissa liiketoiminnoissa, ja kuudesta liiketoiminta-alueestamme viidessä hinnankorotukset riittivät kompensoimaan nousseet tuotantokustannukset. Liiketoimintamallimme tuottaa edelleen tulosta.

Liikevaihto kasvoi 6 %. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 20 % ja oli 420 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali ylsi 15,9 %:iin, mikä kertoo tämän hetken tulostasostamme verrattuna ensimmäiseen vuosipuoliskoon. Liiketoiminnan rahavirta oli vahva ja tase käytännössä velaton neljänneksen lopussa.

Eniten tulostaan paransi UPM Biorefining, joka teki ennätyksellisen neljännestuloksen. Sellu-, biopolttoaine- ja sahaliiketoiminnat onnistuivat kaikki nostamaan hintojaan. Biopolttoaineet saavutti uuden tuotantotason toisen vuosineljänneksen kunnossapitoseisokin jälkeen. Kolmannen neljänneksen sellutoimituksia jarruttivat tilapäisesti Fray Bentosin tehtaan neljä ukkosmyrskyjen aiheuttamaa tuotannon alasajoa.

UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen tulos oli hyvä ja vakaa. Nousseet tuotantokustannukset ja alemmat toimitusmäärät onnistuttiin kompensoimaan hintojen korotuksilla. Valitettava turbiinin rikkoontuminen ja tuotannon alasajo Plattlingin tehtaalla aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia tilanteessa, jossa sähkön hinnat olivat korkeat. UPM Energy hyötyi korkeammista sähkön hinnoista ja paransi tulostaan, vaikka kuiva sää rajoitti vesivoimatuotantoa.

UPM Raflatacin ja UPM Plywoodin tulostaso oli vakaa, ja niissäkin kustannusten nousu onnistuttiin kattamaan hinnankorotuksilla. Epäsuotuisat valuuttakurssit vaikuttivat liiketoimintoihin jonkin verran.

UPM Specialty Papersin tulos laski vakaasta kysynnästä huolimatta. Lasku johtui pääosin sellukustannusten jatkuneesta noususta. Onnistuimme nostamaan tarrapapereiden hintoja, mutta emme niin paljon, että niillä olisi täysin kompensoitu kohonneita sellukustannuksia. Erikoispapereiden hinnat laskivat Kiinan markkinoiden lisääntyneen tarjonnan takia.

Merkittävät uudistushankkeemme tarjoavat ainutlaatuisia ja mielenkiintoisia mahdollisuuksia huomattavaan pitkän aikavälin tuloskasvuun. Uruguayssa mahdollisen uuden maailmanluokan sellutehtaan valmistelut etenevät. Rautatien kilpailutus on loppuvaiheessa ja tarjouskilpailu sataman osalta on alkanut. UPM on toimittanut tehtaan ympäristö- ja yhteiskuntavaikutusten arvioinnin viranomaisille. Aktiivinen vuoropuhelu paikallisten sidosryhmien kanssa on ollut tärkeä osa prosessia. Seuraavaksi odotamme konkreettisia edistysaskelia liittyen infrastruktuurin rakentamiseen ja työehtokäytäntöihin.

Valmistelut jatkuvat myös kiinnostavissa biomolekyyliliiketoiminnoissa. Jatkamme UPM Biochemicals -yksikössä esisuunnittelutyötä mahdollisen teollisen mittakaavan biokemikaalijalostamon rakentamiseksi Saksaan. UPM Biofuels toteutti ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkaan, ja arviointi on nyt jätetty viranomaisille loppupäätelmiä varten.

Kaiken kaikkiaan UPM on erinomaisessa kunnossa ja valmis tarttumaan biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin luoda arvoa ja kasvattaa liiketoimintaa. Uskomme, että kasvavat ja kestävät liiketoiminnat voivat tarjota ratkaisuja globaaleihin haasteisiin kuten luonnonvarojen niukkuuteen ja ilmastonmuutokseen. Neljänneksen aikana vastuullinen toimintamme sekä pyrkimyksemme tarjota vastuullisia ratkaisuja saivat tunnustusta sitoutumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteeseen. UPM myös listattiin Dow Jonesin kestävän kehityksen indekseihin. Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia tulevaisuudessa, joka ei ole riippuvainen fossiilisista raaka-aineista."

Näkymät vuodelle 2018

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. Loppuvuoden 2018 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan merkittävästi parempi kuin alkuvuonna
2018.

Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 ovat myönteiset. Myyntihintojen korotusten odotetaan ylittävän muuttuvien kustannusten nousun vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January - September 2018

Puhelinnumero: 09 817 103 10

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 123. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 102-104.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi #UPM #biofore #beyondfossils

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.