UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus purkavat vaellusesteitä Keski-Suomen latvavesistöissä - Multian Myllypuro ja Viitasaaren Huopananpuro mukaan UPM:n vaelluskalaohjelmaan

UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus purkavat vaellusesteitä Keski-Suomen latvavesistöissä - Multian Myllypuro ja Viitasaaren Huopananpuro mukaan UPM:n vaelluskalaohjelmaan

Lehdistötiedote 21.9.2018 11.00 EEST

(UPM, Helsinki, 21.9.2018 klo 10:00 EET) - UPM ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat aloittaneet yhteistyön kalojen ja muun vesieliöstön vaellusesteiden vähentämiseksi Keski-Suomen latvavesistöissä. Syksyn aikana esteitä puretaan Multian Myllypurosta ja Viitasaaren Huopananpurosta.

"Yhteistyö Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa on osa vaelluskalaohjelmaamme. Haluamme auttaa kaloja ja muita vesieliöitä vaeltamaan vapaammin: puramme vaellusesteitä  ja kokeilemme uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea", sanoo UPM:n yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman.

Vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävät toimenpiteet kohdistuvat usein jokien alajuoksuille ja suurten vesivoimalaitosten yhteyteen. Merkittäviä tuloksia on savutettavissa myös latvavesistöjen pienemmissä kohteissa. Esimerkiksi Multian Myllyporossa asuu istutettu taimenkanta, jonka luontaista menestymistä vaellusesteen poisto edistää merkittävästi.

"Latvavesistöjen vaellusesteet ovat pääosin metsäautoteiden ja muun alemman tieverkoston siltarumpuja ja muita ylityspaikkoja, joiden toteutustapa on muodostanut vesistöön vaellusesteen. Esteiden poistamiseen ei ole yhtä ainoaa ratkaisua vaan keinot tulee suunnitella kuhunkin tilanteeseen parhaiten soveltuviksi. Esimerkiksi Huopananpurossa on kolme eri estettä, joista jokaiseen tullaan soveltamaan erilaista ratkaisua", sanoo Keski-Suomen ELY-keskuksen ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki.

UPM on toiminut pitkään metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Latvavedet ovat merkittäviä kohteita monimuotoisuudelle ja sijaitsevat usein metsätalousvaltaisilla alueilla. Vesistöjä suojellaan metsätalouden toimenpiteissä mm. jättämällä suojavyöhykkeitä vesistöjen varsille sekä muilla vesiensuojelumenetelmillä. Tämän lisäksi UPM haluaa parantaa latvavesien monimuotoisuutta edistämällä vaelluskalojen ja muun vesieliöstön esteetöntä liikkumista.

Vaellusesteiden poistotyöt alkavat Huopananpurossa lähiviikkoina ja Myllypurossa loka-marraskuussa. Molemmat kohteet on tarkoitus saada valmiiksi syksyn aikana. Toimenpiteiden vaikuttavuutta tullaan seuraamaan molemmissa kohteissa usean vuoden ajan.

UPM:n ja Keski-Suomen ELY-keskuksen yhteistyö on osa UPM:n vaelluskalaohjelmaa, jonka tavoitteena on elvyttää kalakantoja siellä missä niiden luontaiselle menestymiselle on parhaat edellytykset. Ohjelma perustuu sidosryhmärajat ylittävään yhteistyöhön, jolla haetaan uusia ratkaisumalleja ja kokeillaan uusia innovaatioita kalakantojen elvyttämiseksi eri puolilla Suomea. Ohjelman puitteissa on aiemmin mm. rakennettu kalahautomo Kokemäenjoelle ja rahoitettu Kemijoen Isohaarassa kokeiltavaa Kalasydän-kalatieinnovaatiota. UPM on ohjelman puitteissa mukana myös äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen elvyttämiseen tähtäävässä Kuurnan lisääntymis- ja poikastuotantoalueen perustamisessa Pielisjoelle. UPM hakee ja arvioi uusia kohteita ohjelmaan jatkuvasti.

Lisätietoja antavat:
Yhteiskuntasuhdejohtaja Stefan Sundman, UPM, Sidosryhmäsuhteet, puh. 040 535 0501
Ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki, Keski-Suomen ELY-keskus, puh. 029 502 4798

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM Biofore - Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.com #UPM #biofore #beyondfossils