UPM.FI

UPM:n osavuosikatsaus Q1/2018: UPM:n tulos kasvaa - Vahva kysyntä kaikissa liiketoiminnoissa

Pörssitiedote 26.4.2018 10.40 EEST

UPM-Kymmene Oyj     Osavuosikatsaus     26.4.2018 klo 09.40 EET

UPM:n osavuosikatsaus Q1/2018:
UPM:n tulos kasvaa
Vahva kysyntä kaikissa liiketoiminnoissa

Q1 2018 lyhyesti

  • Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 % 355 (Q1 2017: 305) miljoonaan euroon.
  • Myyntihinnat nousivat kaikilla liiketoiminta-alueilla, mikä ylitti korkeampien tuotantopanosten kustannusten ja epäsuotuisten valuuttakurssien vaikutuksen.
  • Liiketoiminnan rahavirta oli 208 (396) miljoonaa euroa, mihin sisältyi käyttöpääoman kasvu.
  • Nettovelka laski 41 (807) miljoonaan euroon.
Tunnuslukuja Q1/2018 Q1/2017 Q4/2017 Q1-Q4/2017
Liikevaihto, milj. euroa 2 512 2 482 2 571 10 010
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 449 405 451 1 631
  % liikevaihdosta 17,9 16,3 17,5 16,3
Liikevoitto, milj. euroa 385 312 299 1 259
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 355 305 366 1 292
  % liikevaihdosta 14,1 12,3 14,2 12,9
Voitto ennen veroja, milj. euroa 371 299 273 1 186
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 341 291 340 1 218
Kauden voitto, milj. euroa 309 240 244 974
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 288 234 297 1 004
Tulos per osake (EPS), euroa 0,58 0,45 0,46 1,82
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,54 0,44 0,56 1,88
Oman pääoman tuotto (ROE), % 14,0 11,8 11,5 11,5
  Vertailukelpoinen ROE, % 13,0 11,6 14,0 11,9
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 15,6 12,0 13,2 12,5
  Vertailukelpoinen ROCE, % 14,3 11,7 15,9 12,8
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 208 396 407 1 558
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,39 0,74 0,76 2,92
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 16,83 14,92 16,24 16,24
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 9 733 9 919 9 777 9 777
Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 41 807 174 174
Nettovelka/EBITDA (viim.12 kk.) 0,02 0,52 0,11 0,11
Henkilöstö kauden lopussa 19 027 19 301 19 111 19 111

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1:n tulosta:

"Ensimmäinen vuosineljännes oli kaupallisesti erinomainen. Kysyntä UPM:n asiakkailta oli vahvaa ja onnistuimme nostamaan myyntihintoja kaikissa liiketoiminnoissa, käytännössä kaikissa tuotteissa. Tämän ansiosta myyntikatteemme paranivat ja pystyimme kompensoimaan selvästi korkeampia tuotantokustannuksia.

Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 17 % 355 miljoonaan euroon. Tämä oli siten 20. perättäinen neljännes, jolloin tulos kasvoi. Liiketoiminnan rahavirta oli 208 miljoonaa euroa ja nettovelka laski 41 miljoonaan euroon neljänneksen aikana.

UPM Biorefining hyötyi selvästi korkeammista sellun hinnoista ensimmäisellä neljänneksellä. Toiminnallisesti neljännes kuitenkin jätti parantamisen varaa. Haasteet puunkorjuussa ja toiminnan tehokkuudessa rajoittivat tuotantoa, minkä vuoksi emme päässeet täysin hyötymään vahvasta markkinakysynnästä.

UPM Energy ylsi erinomaiseen tulokseen korkeampien sähkön hintojen ja vesivoimatuotannon hyvän tason ansiosta.

UPM Communication Papers (aiemmin UPM Paper ENA), UPM Specialty Papers ja UPM Plywood jatkoivat hyvällä tulostasolla. Ne onnistuivat kompensoimaan suurimman osan kustannusten kovasta noususta myyntihinnoittelulla, johon myötävaikuttivat suosiollinen asiakaskysyntä ja tiukat markkinat.

Markkinakysyntä oli hyvä myös tarraliiketoiminnassa. UPM Raflatac onnistui vuoden jatkuneen kovan tuotantokustannusten nousun jälkeen palauttamaan yksikkökohtaisia myyntikatteita hinnankorotuksilla. Samalla se menetti toimitusmääriä.

Merkittävät uudistushankkeemme etenevät. Uruguayssa mahdollisen sellutehtaan toinen valmisteluvaihe edistyy. Tehtaan, rautatien ja sataman lupakäsittelyt sekä rautatien kilpailutus ovat käynnistyneet Uruguayn hallituksen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

UPM Biochemicalsin esisuunnitteluvaihe, jonka päämääränä on teollisen mittakaavan biokemikaalituotanto Saksassa, on täydessä vauhdissa. Tuloksia odotetaan vuoden loppuun mennessä.

Jatkamme biopolttoaineiden kehittämisvaihtoehtojen tutkimista. Aloitimme ympäristövaikutusten arvioinnin mahdollisen biojalostamon rakentamisesta Kotkaan.

UPM on hyvässä kunnossa. Globaalit megatrendit luovat kysynnän kasvua yhtiön tarjoamille kestäville ja turvallisille ratkaisuille. Luomme arvoa tarttumalla biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin."

Näkymät vuodelle 2018

UPM saavutti ennätystuloksen vuonna 2017, ja yhtiön vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan nousevan edelleen vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Perusteet UPM:n liiketoiminnoille vuonna 2018 jatkuvat myönteisinä. Terveen kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan useimmissa UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2018, kun taas kysynnän laskun odotetaan jatkuvan UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueella. Myyntihintojen odotetaan olevan korkeammat UPM:n liiketoiminnoissa vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017.

Tuotantopanosten kustannusten odotetaan olevan korkeammat vuonna 2018 verrattuna vuoteen 2017. UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten laskemiseksi lieventääkseen tämän vaikutusta. Vuosi 2018 on alkanut epäsuotuisammilla valuuttakursseilla kuin 2017.

Vuoden 2018 toisella neljänneksellä UPM:n tulokseen vaikuttavat merkittävät kunnossapitotoimenpiteet erityisesti UPM Biorefining -liiketoiminta-alueella.

Webcast ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, 00100 Helsinki.

Webcastin ja puhelinkonferenssin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January - March 2018

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2017 vuosikertomuksen sivulla 123. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 22-23 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 102-104.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi

UPM esittää tiettyjä tunnuslukuja toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta ja rahavirroista, jotka ovat European Securities and Markets Authorityn (ESMA) antaman ohjeen mukaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa UPM:n vuosikertomuksessa.