UPM.FI

UPM:n vuosikertomus 2017 on julkaistu

Pörssitiedote 28.2.2018 10.00 EET

UPM-Kymmene Oyj                         Tilinpäätös ja toimintakertomus          28.2.2018 klo 10.00 EET

UPM:n vuosikertomus 2017 on julkaistu

UPM on julkaissut vuoden 2017 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi (www.upm.fi/hallinnointi)  selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2017 sekä 28.2.2018 päivätyn palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina. Vuosikertomus ja selvitykset ovat myös tämän tiedotteen liitteenä.

UPM:n vuosikertomus havainnollistaa olennaisia yhtiön pitkän aikavälin menestykseen vaikuttavia tekijöitä. Kaikki olennaiset tiedot on yhdistetty tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen eikä erillistä vastuullisuusraporttia julkaista. Toimintakertomus sisältää ensimmäistä kertaa laajan, muita kuin taloudellisia tietoja koskevan selvityksen, josta käy ilmi, miten yhtiö on edistynyt olennaisissa vastuullisuustavoitteissaan. Tässä vuosikertomuksessa UPM nostaa esille yhtiössä tehtyjen muutosten tuloksia sekä raportoi siitä, miten UPM luo toiminnallaan taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä arvoa.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 12. maaliskuuta alkavalla viikolla ja sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta info@upm.com.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM
Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulututtajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi