UPM.FI

Luonnon monimuotoisuuden arviointi ja edistäminen edellyttävät yhteistyötä arvoketjussa

Lehdistötiedote 26.9.2017 11.00 EEST

(UPM Raflatac, Helsinki, 26.9.2017 kello 10.00 EET) - Luonnon monimuotoisuuden edistäminen kuuluu olennaisena osana metsätalousalan yritysten toimintaan ja vastuullisuusperiaatteisiin. Nykyisillä elinkaariarvionnissa käytetyillä menetelmillä ei kuitenkaan pystytä kuvaamaan riittävän tarkasti metsänhoitotoimien vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen. Tästä syystä yritysten on vaikeaa selvittää, mitkä metsät on hoidettu luonnon monimuotoisuuden kannalta hyvin ja mitkä huonommin.

UPM Raflatac on tutkinut metsänhoitokäytäntöjen vaikutusta luonnon monimuotoisuuteen elinkaariarvioinnin avulla yhteistyössä Quantisin ja Nestle Research Centren kanssa. Tutkimus osoittaa, kuinka boreaalisen vyöhykkeen metsien luonnon monimuotoisuus voidaan selvittää elinkaariarvioinnin avulla. Tämän perusteella puuperäisiin kuituihin perustuvien tuotteiden käyttäjät voivat vertailla eri kuitulähteitä ja saada tietoa vastuullisesta hankinnasta päätöksenteon tueksi.

"Quantis tukee aktiivisesti raportointia metsäteollisuuden ja maankäytön muutosten vaikutuksista. Meillä on vahva tietämys luonnon monimuotoisuudesta käytännössä, ja uskomme, että uuden menetelmän avulla yritykset pystyvät paremmin arvioimaan luonnon monimuotoisuutta ja alan toimijat saavat tarkempaa tietoa ympäristövaikutuksista," toteaa Quantisin elinkaariarvioinnin asiantuntija Vincent Rossi.

"Luonnon monimuotoisuus vahvistaa taloutta ja edistää hyvinvointiamme. Elinkaariarviointia käytetään alalla yleisesti, mutta siinä ei vielä huomioida luonnon monimuotoisuutta. Tämä projekti oli erittäin innostava. Se haastoi meidät yhdistämään asiantuntemuksemme kehittääksemme riittävän yksinkertaisen menetelmän tuottamaan tietoa päätöksenteon tueksi," sanoo Robert Taylor, Director, Sustainability, UPM Raflatac. "Kehittämämme menetelmä tukee Forest Positive -ajatteluamme ja osoittaa, että raaka-aineen hankinnalla kestävästi hoidetuista metsistä on todellista merkitystä."

Metsä on UPM:n pääraaka-aineiden, puun ja puukuidun, lähde. UPM:n monimuotoisuusohjelma ylläpitää ja lisää metsien monimuotoisuutta sekä edistää kestävän metsänhoidon ja puunhankinnan parhaita käytäntöjä. UPM toteuttaa yhdessä sidosryhmiensä kanssa useita erilaisia tutkimushankkeita ja tapaustutkimuksia, joiden avulla pyritään kehittämään menetelmiä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi talousmetsissä.

Lue lisää siitä, miten UPM edistää luonnon monimuotoisuutta: http://www.upm.fi/vastuullisuus/metsat/biodiversiteetti/Pages/default.aspx

The International Journal of Life Cycle Assessment -julkaisussa julkaistuun tutkimukseen pohjautuva artikkeli: https://www.springerprofessional.de/en/capturing-the-potential-biodiversity-effects-of-forestry-practic/12454066

Valokuvia voi ladata UPM:n kuvapankista »

Lisätietoja antavat:
Robert Taylor, Director, Sustainability, UPM Raflatac, puh. +358 9 4273 6207

UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa www.upmraflatac.com.

Seuraa UPM Raflatacia: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi