UPM.FI

Yhteistilillä olleiden osakkeiden siirto yhtiön omistukseen

Pörssitiedote 3.7.2017 10.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                  Muutokset omien osakkeiden omistuksessa   3.7.2017 klo 09.30 EET

Yhteistilillä olleiden osakkeiden siirto yhtiön omistukseen

UPM-Kymmene Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 29.3.2017 yhtiön yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin liittyvien oikeuksien menettämisestä. Osakkeet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille oli pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista ja jotka oli kirjattu osakkeenomistajan arvo-osuustilille 30.6.2017 mennessä, eivät kuitenkaan olleet oikeuksien menettämisen kohteena.

Kaikki ennen yhtiökokouksen alkamista tehdyt kirjaamishakemukset oli käsitelty 30.6.2017 mennessä. Tämän jälkeen yhtiön yhteistilillä oli 180 916 osaketta, jotka on nyt siirretty yhtiön omalle arvo-osuustilille.

Ennen siirtoa yhtiön hallussa oli 230 737 omaa osaketta. Siirron jälkeen yhtiön hallussa on 411 653 omaa osaketta, jotka vastaavat 0,08 % yhtiön koko rekisteröidystä osakemäärästä. Yhtiön hallitus voi päättää pitää, luovuttaa tai mitätöidä osakkeet. Yhtiön koko rekisteröity osakemäärä on 533 735 699 osaketta.

Lisätietoja antaa:
Lakimies Reeta Niemisvirta, UPM, puh. +358 40 359 2880

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi