UPM.FI

UPM ja kuljetusyrittäjät kehittävät yhdessä uusia tehokkaita ja turvallisia kuljetusratkaisuja

Lehdistötiedote 10.5.2017 13.00 EEST

(UPM, Helsinki, 10.5.2017 klo 12.00 EET) - UPM:n tehtaat Suomessa käyttävät noin 19 miljoonaa kuutiometriä puuta sellun, paperin, sahatavaran ja vanerin valmistuksen raaka-aineena. Merkittävä osa toiminnan tehokkuutta on tuotannon sivuvirtojen kuten sahoilla ja vaneritehtailla syntyvän hakkeen hyödyntäminen sellu- ja paperitehtailla. Suurten materiaalivirtojen tehokas hallinta vaatii uusien ratkaisujen ja toimintatapojen kehittämistä. Yksi ratkaisuista ovat suuren hyötykuorman HCT-ajoneuvot, joita kehitämme yhteistyössä kuljetusyrittäjiemme, viranomaisten, tutkijoiden ja laitevalmistajien kanssa. Kehitystyön tavoitteena on tehokas, turvallinen ja ympäristöystävällinen toiminta. 

"Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-auto on ajanut tukkeja ja kuitupuuta Saimaan ympäristössä sijaitsevien tehtaidemme välillä lokakuusta 2014 alkaen", kehitysasiantuntija Janne Kukkura UPM:ltä kertoo. "Tämän testin idea on, että voimme kuljettaa lähialueelta kaikkia puutavaralajeja paikalliseen tehdasvarastoomme, mistä ne kuljetetaan HCT-autolla edelleen niitä käyttävälle tehtaalle. Tällä tavalla vähennämme liikennettä alemman tieverkon teillä. Ratkaisu vähentää myös tielläkäyntikertoja pääteillä, koska Orpen HCT-yhdistelmä kuljettaa kolmen puunipun sijasta neljä nippua."

"Kahden ja puolen vuoden tutkimusjakson aikana on teillämme liikkunut Orpen HCT-yhdistelmän ansiosta yli 750 ajoneuvoa vähemmän eli keskimäärin yksi yhdistelmä vähemmän jokaisena työpäivänä", Kukkura jatkaa. "Myös kuljetusten hiilidioksidipäästöt kuljetettua tavarayksikköä kohti ovat pienentyneet merkittävästi."

Hakekuljetukset tutkimuskohteena

Ensimmäinen HCT-hakeyhdistelmä aloitti liikennöinnin helmikuussa 2017. Tämä Kuljetusliike Huhtalan yhdistelmä kuljettaa yhdellä kerralla maksimissaan 100 tonnia sahahaketta UPM:n Seikun sahalta Porista UPM:n Rauman paperitehtaalle.

Itä-Suomessa vaneritehtaan kuusihakkeen HCT-kuljetukset UPM Pelloksen tehtailta alkoivat huhtikuun lopussa. Kuljetusliike Wickströmin HCT-yhdistelmän kokonaispaino hakelastissa on maksimissaan 85 tonnia. Hake ajetaan Pellosniemestä Lappeenrantaan UPM:n Kaukaan tehtaiden tai Kouvolaan Kymin tehtaiden tuotteiden raaka-aineeksi. 

"Olemme kuljettaneet jo vuosien ajan Pelloksen hakkeita Kaukaalle ja Kymille", toimitusjohtaja Jorma Wickström Kuljetusliike Wickströmiltä sanoo. "Kuljettajamme ovat ammattilaisia ja tuntevat reitin eikä vajaa 9 metriä lisäpituutta ja 9 tonnia lisäpainoa ole aiheuttanut mitään muusta raskaasta liikenteestä poikkeavia tilanteita liikenteessä. Kaikki HCT-yhdistelmää ajavat kuljettajamme ovat myös perehtyneet uuden yhdistelmän teknisiin ominaisuuksiin ja testanneet ajoa suljetulla alueella ennen liikenteeseen lähtöä."

"Wickströmin ja Huhtalan HCT-hakeyhdistelmien lisäksi liikenteeseen lähtee myöhemmin tänä vuonna Koneurakointi Sammaliston yhdistelmä, joka kuljettaa sahahaketta UPM:n Korkeakosken sahalta Juupajoelta Kymille ja Rauman paperitehtaallemme", Kukkura kertoo hankkeen jatkosta.

Kuljetustekniikan- ja teknologian kehittäminen on oleellinen osa HCT-hankkeita. Esimerkiksi Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja hakeyhdistelmien valmistajat tekevät Tekes-rahotteista tutkimusta, jossa tutkitaan HCT-yhdistelmien runkorakenteita ja valmistusteknistä optimointia. Autojen toimintaa, polttoaineen kulutusta ja monia muita asioita seurataan säännöllisesti.

UPM:n ja sen kuljetusyrittäjien HCT-hankkeet ovat osa Metsätehon koordinoimaa puutavaran HCT-yhdistelmien tutkimusta. Tässä hankkeessa on mukana tällä hetkellä seitsemän HCT-yhdistelmää. Kaiken kaikkiaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on myöntänyt vuoden 2013 jälkeen määräaikaiset erikoisluvat 27 HCT-ajoneuvolle.

Lisätietoja:
Kehitysasiantuntija Janne Kukkura, UPM puh.040 768 32 22
Toimitusjohtaja Jorma Wickström, Kuljetusliike Wickström, puh. 0500 138 113
Toimitusjohtaja Kalevi Huhtala, Kuljetusliike Kalevi Huhtala Oy, puh. 0400 596 109
Toimitusjohtaja Seppo Ora, Orpe Kuljetus, puh. 040 961 71 18

Lue myös

Katso myös video Orpe Kuljetuksen HCT-puutavara-autosta

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi