UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM Raflatac parantaa kilpailukykyään rakentamalla Tampereen tehtaalle uuden erikoistarralaminaattien tuotantolinjan

UPM Raflatac parantaa kilpailukykyään rakentamalla Tampereen tehtaalle uuden erikoistarralaminaattien tuotantolinjan

Lehdistötiedote 26.4.2017 12.00 EEST

(UPM Raflatac, Helsinki, 26.4.2017 klo 11:00) - UPM Raflatac vahvistaa asemaansa tarramarkkinoilla ja investoi Tampereen tehtaan erikoistarralaminaatin valmistukseen. Tampereen tehtaalle rakennetaan uusi erikoistuotelinja, jonka tuotanto keskittyy pieniin ajosarjoihin. Lisäksi tehostetaan tehtaan sisäistä logistiikkaa. Uuden tuotelinjan arvioidaan valmistuvan vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun mennessä.

Investoinnilla vahvistetaan Tampereen tehtaan asemaa erikoistuotteiden toimittajana globaaleilla markkinoilla.

"Erikoistarramarkkinat ovat jatkuvassa muutoksessa: asiakkaiden laatuvaatimukset kasvavat, uusien tuotteiden lukumäärä kasvaa, ajosarjat pienenevät ja toimitusaikavaatimukset kiristyvät entisestään. Jotta voimme vastata näihin haasteisiin nykyistä paremmin, on tehtaalla sitouduttu joustavaan yhdessä tekemisen malliin", sanoo Arto Tuomi, UPM Raflatacin Tampereen tehtaanjohtaja ja EMEIA-alueen erikoistuotteiden tuotantojohtaja.

Joustavasta työaikamallista sovittiin Tampereella paikallisesti marraskuussa 2016 paperin voimassaolevan TESin puitteissa.

"Sopimus antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet suunnitella työn tekemistä ja konekannan käyttöä. Myös henkilökunnan työajan joustotarpeita voidaan ottaa paremmin huomioon. Joustavammalla toiminnalla voimme varmistaa myös kilpailukykyiset toimitusajat", sanoo tehtaan pääluottamusmies Pertti Niemi.

"Sopimusneuvottelut käytiin UPM:n arvojen -  luota ja ole luotettava, tuloksia yhdessä, uudistu rohkeasti - mukaisessa hengessä. Keskustelu oli hyvää ja avointa, mikä myös osaltaan mahdollisti avoimen tiedottamisen henkilöstölle neuvotteluiden etenemisestä", Pertti Niemi jatkaa.

UPM on ottanut vahvasti kantaa paikallisen sopimisen puolesta. Työehtojen tulisi tukea joustavuutta ja tarvelähtöisyyttä. Paras asiantuntemus siihen, miten erilaisissa suhdannetilanteissa toimitaan, on työpaikoilla paikallisesti.

UPM Raflatacin Tampereen yksikössä valmistetaan erikoistarralaminaattia vaativiin loppukäyttöihin esim. juoma- ja lääketeollisuudessa. Tesoman kaupunginosassa toimivassa yksikössä työskentelee yhteensä 350 henkilöä, näistä n. 200 tehdasorganisaation palveluksessa. Tuotannossa töitä tehdään pääsääntöisesti kolmessa vuorossa. Tehdastoimintojen lisäksi Tampereen yksikössä on myös UPM Raflatacin Erikoistuote- ja Filmiliiketoiminnan muita toimintoja kuten tutkimus ja tuotekehitys. Tehdas on perustettu vuonna 1972. UPM Raflatacilla on kaikkiaan 10 tehdasta, Suomen lisäksi Ranskassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Kiinassa, Malesiassa ja Yhdysvalloissa.

Lisätietoja antaa:
Arto Tuomi, tehtaanjohtaja, UPM Raflatac Oy ja erikoistuotteiden tuotantojohtaja, UPM Raflatac EMEIA (Eurooppa, Lähi-itä, Intia ja Afrikka), puh. 040 501 6774

UPM Raflatac
UPM Raflatac on maailman johtavia tarralaminaatin valmistajia. Toimitamme korkealaatuista paperi- ja filmilaminaattia informaatio- ja tuote-etiketöintiin maailmanlaajuisen tehdas-, terminaali- ja myyntikonttoriverkoston kautta. UPM Raflatacin palveluksessa on noin 3 000 työntekijää, ja sen liikevaihto vuonna 2016 oli 1,4 miljardia euroa. UPM Raflatac on osa UPM-konsernia. Lisätietoja osoitteessa
www.upmraflatac.com.

Seuraa UPM Raflatacia: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA (Europe and North America) ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi