UPM.FI

Käräjöoikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen

Pörssitiedote 22.6.2016 14.40 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   22.6.2016 klo 13.40 EET

Käräjöoikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen

Helsingin käräjäoikeus on antanut tänään tuomion, jossa se on hylännyt Metsähallituksen UPM:ää, Stora Enso Oyj:tä ja Metsäliitto Osuuskuntaa vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen, joka perustui markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todettuun raakapuumarkkinoiden kilpailunrajoitukseen.

Käräjäoikeus määräsi Metsähallituksen maksamaan UPM:lle korvauksen oikeudenkäyntikuluista.

Metsähallituksen kanteen mukaan metsäyhtiöt olivat aiheuttaneet sille vahinkoa markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todetun kilpailunrajoituksen johdosta. Metsähallitus väitti, että metsäyhtiöt olivat maksaneet sille kilpailunrajoituksesta johtuen alihintaa puunmyyntisopimuksissa. Metsähallituksen kanteen pääomamäärä oli yhteensä noin 159,4 miljoonaa euroa, josta noin 22,6 miljoonaa euroa perustui Metsähallituksen ja UPM:n välisiin sopimuksiin

UPM katsoo, että käräjäoikeuden ratkaisu on oikea. UPM kiistää aiheuttaneensa väitettyä vahinkoa Metsähallitukselle. Metsähallitus voi valittaa käräjäoikeuden ratkaisusta hovioikeuteen.

Lisätietoja antaa:
Lakiasiainhoitaja Juha Mäkelä, UPM,  puh. +358 020 4150 407

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | upmbiofore.fi