UPM.FI

UPM Changshun paperikone 3 on vihitty käyttöön

Lehdistötiedote 12.4.2016 10.00 EEST

(UPM, Shanghai, 12.4.2016 klo 9.00 EET) - UPM Changshun paperikone 3 vihittiin virallisesti käyttöön Kiinassa. Uusi paperikone lisää UPM:n tuotantokapasiteettia Kiinassa ja tukee yhtiön Biofore-strategiaa. Projektin valmistuminen on merkittävä edistysaskel UPM:n Kiinan toiminnoissa. Investoinnin avulla UPM jatkaa ympäristöystävällisten, turvallisten ja monipuolisten tuotteiden tarjoamista Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen asiakkaille.

"UPM Changshussa keskitymme korkeamman jalostusarvon paperituotteisiin, joiden segmentti kasvaa Kiinassa ja maailmanlaajuisesti. Käytämme tehdasalueella myös uutta ja innovatiivista tuotantoteknologiaa, jollaista ei aiemmin ole käytetty Kiinassa eikä myöskään laajemmin globaalissa paperiteollisuudessa", UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen sanoo.

Paperikone 3:n projekti alkoi vuonna 2012. Hankkeen avulla UPM halusi vastata Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueen kasvavaan paperikysyntään. Projektin kokonaiskustannukset olivat 277 miljoonaa euroa. Paperikone 3:n monipuolista tuotantolinjaa ja prosessia voi soveltaa monenlaisten tuotteiden valmistukseen aina päällystämättömästä hienopaperista kehittyneisiin erikoispapereihin. Paperikone 3:n uusi konsepti tehostaa paperinvalmistusta ja pienentää energiankulutusta. Changshun tehtaan tuotevalikoimaa on nyt laajennettu tarramateriaaleihin ja muihin asiakkaiden tarpeita vastaaviin erikoistuotteisiin. Nämä segmentit kasvavat maailmanlaajuisesti, ja erityisen voimakkaasti Kiinan sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Kasvun ennakoidaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

UPM teki ensimmäisen investointinsa Kiinaan vuonna 1998, minkä jälkeen yhtiö on käyttänyt alueella tehtyihin hankkeisiin yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Changshun tehdasalue on osoitus UPM:n vahvasta ja vakaasta sitoutumisesta Kiinaan. Alueella on toiminnassa täysin integroitu tuotanto- ja jalostusyksikkö, joka koostuu paperitehtaasta, tarralaminaattitehtaasta, Aasian tutkimus- ja kehityskeskuksesta sekä APAC-alueen jakelukeskuksesta. Investoinnin myötä UPM pystyy tuottamaan 1,4 miljoonaa tonnia tarramateriaalia ja hienopaperia Aasian ja Tyynenmeren alueelle sekä muille maailman markkinoille

Talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kestävä kehitys on UPM:lle hyvin tärkeää. UPM:n Biofore-strategia painottaa ympäristöystävällisyyttä ja kestävää kehitystä paperinvalmistuksen kaikissa vaiheissa. Tällä hetkellä sertifioitujen kuitujen osuus on 84 prosenttia. Lisäksi UPM:n metsien monimuotoisuusohjelma lisää luonnon monimuotoisuutta, parantaa luonnon ekosysteemejä ja hiilikiertoja sekä elävöittää metsiä. Paperinvalmistusprosessissa UPM suojelee vesivaroja ja kierrättää vettä. UPM Changshun käyttövedestä 97 prosenttia on kierrätettyä.

"Changshun paperikone 3:n valmistuminen osoittaa, kuinka vahvasti olemme sitoutuneet tukemaan pitkän aikavälin kestävää kehitystä Kiinan markkinoilla. UPM pyrkii Biofore-strategiassaan korottamaan alan standardeja ja kehittämään ympäristöystävällisempiä ja turvallisempia valmistusprosesseja", Jussi Pesonen toteaa.

Lisätietoja antavat:
Bernd Eikens, UPM Paper Asia -liiketoiminta-alueen johtaja, puh. +86 139 1366 2828
Mary Ma, UPM Paper Asian markkinoinnista, viestinnästä ja ympäristöasioista vastaava johtaja, puh. + 86 21 644 855 44

Kuvia UPM Changshusta ja paperikone 3:n vihkiäisistä täällä.

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM Changshun tehdas
UPM Changshun tehdas sijaitsee Jiangsun provinssissa, Kiinassa ja valmistaa korkealaatuisia toimisto- ja painopapereita sekä tarramateriaaleja. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 1,4 miljoonaa tonnia. UPM Changshu työllistää noin 1 400 henkilöä.

UPM Paper Asia
UPM Paper Asia valmistaa hienopapereita Aasian ja Tyynenmeren alueelle sekä tarra-ja pakkausmateriaaleja globaaleille markkinoille. Tuotteemme ja palvelumme on kehitetty tarjoamaan asiakkaillemme toimivimmat ratkaisut. Olemme tunnustettu alan johtava yritys kestävän kehityksen ja ympäristösuorituskyvyn osalta. Meidän vastuullisesti tuotetut ja suorituskykyiset paperimme tuotetaan Kiinassa ja Suomessa. www.upmpaper.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi