UPM.FI

Osavuosikatsaus Q1/2016: Tulos parani kasvuhankkeiden ja kustannustehokkuustoimenpiteiden ansiosta

Pörssitiedote 26.4.2016 10.25 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   26.4.2016 klo 9.25 EET

Osavuosikatsaus Q1/2016: Tulos parani kasvuhankkeiden ja kustannustehokkuustoimenpiteiden ansiosta

Q1 2016 lyhyesti

· Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 34 % ja oli 281 (210) miljoonaa euroa.
· Kasvuhankkeet vaikuttivat myönteisesti UPM:n tulokseen ja lisäsivät sellun, biopolttoaineiden, tarrapaperin ja tarralaminaatin toimitusmääriä sekä hienopaperitoimituksia Aasiassa.
· Muuttuvat ja kiinteät kustannukset laskivat merkittävästi, kun viime vuoden kustannustehokkuustoimien vaikutukset näkyivät kokonaisuudessaan.
· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 341 (108) miljoonaa euroa.
· Nettovelka laski 1 873 (2 419) miljoonaan euroon ja velkaantumisaste oli 23 % (31).

Tunnuslukuja Q1/2016 Q1/2015 Q4/2015 Q1-Q4/2015
Liikevaihto, milj. euroa 2 446 2 486 2 574 10 138
Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 403 325 363 1 350
  % liikevaihdosta 16,5 13,1 14,1 13,3
Liikevoitto, milj. euroa 277 203 220 1 142
  Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 281 210 247 916
  % liikevaihdosta 11,5 8,4 9,6 9,0
Voitto ennen veroja, milj. euroa 263 181 214 1 075
  Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 267 188 241 849
Kauden voitto, milj. euroa 227 155 193 916
  Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 225 160 215 734
Tulos per osake (EPS), euroa 0,43 0,29 0,36 1,72
  Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,42 0,30 0,41 1,38
Oman pääoman tuotto (ROE), % 11,4 8,1 9,7 11,9
  Vertailukelpoinen ROE, % 11,3 8,4 10,8 9,5
Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,9 7,0 8,2 10,3
  Vertailukelpoinen ROCE, % 10,1 7,3 9,2 8,3
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 341 108 390 1 185
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,64 0,20 0,73 2,22
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,94 14,61 14,89 14,89
Sijoitettu pääoma kauden lopussa, euroa 11 000 11 106 11 010 11 010
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 1 873 2 419 2 100 2 100
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 23 31 26 26
Henkilöstö kauden lopussa 19 870 20 210 19 578 19 578

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q1:n tulosta:

"Kaiken kaikkiaan vuosi 2016 alkoi erittäin hyvin. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä saavutimme hyvän toiminnallisen tehokkuuden, pystyimme laskemaan kustannuksiamme merkittävästi ja markkinaympäristö oli pääasiassa suosiollinen. Vertailukelpoinen liikevoittomme nousi 34 % viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja ylsi ennätystasolle vuosiin. Myös rahavirtamme oli erityisen vahva ja alensi nettovelkaa entisestään.

Viime vuoden kustannustehokkuustoimien vaikutukset näkyivät täysimääräisinä ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kustannukset laskivat kaikissa liiketoiminnoissa, mutta vaikutus oli erityisen näkyvä UPM Paper ENA:n parantuneessa kannattavuudessa. Asiakkaamme luottivat meihin edelleen hyvänä liikekumppanina samaan aikaan, kun paransimme toiminnan tehokkuutta merkittävästi sulkemalla 800 000 tonnia kapasiteettia.

Markkinakysynnän kehitys jatkui pääosin myönteisenä. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen asiakaskysyntään UPM Biorefiningin, UPM Paper Asian ja UPM Raflatacin kasvuhankkeilla. Käynnistykset alkoivat hyvin ja vaikuttivat myönteisesti toimituksiin ja tulokseen.

Työmme jatkuu, jotta saavutamme toteutuneiden kasvuhankkeiden tulosvaikutukset täysimääräisesti. Lisäksi viemme loppuun käynnissä olevat hankkeet Otepään vaneritehtaalla Virossa ja UPM Kaukaan sellutehtaalla. Jatkamme kustannustehokkuustoimenpiteitämme kaikissa liiketoiminnoissa. Varmistamme UPM Paper ENA:n kilpailukyvyn sulkemalla Madison Paper Industriesin Yhdysvalloissa ja myymällä UPM Schwedtin paperitehtaan Saksassa.

Katsomme luottavaisesti eteenpäin. Taseemme ja rahavirtamme ovat vahvoja, joten olemme hyvissä asemissa tarttumaan tulevaisuuden mahdollisuuksiin."

Näkymät vuodelle 2016

UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.

UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM:lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä webcast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille tänään pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen webcastin alkua, jotta se voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report for January - March 2016

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Keskeiset tulokseen vaikuttavat tekijät ja konsernin kustannusrakenne esitellään vuoden 2015 vuosikertomuksen sivulla 18. Riskit ja mahdollisuudet esitellään vuosikertomuksen sivuilla 17-18 sekä riskit ja riskienhallinta sivuilla 84-86.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

Seuraa UPM:ää: Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram