UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 6.4.2016 15.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   6.4.2016 klo 14.45 EET

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut yli 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 6. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistus UPM:n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden kautta on 5. huhtikuuta 2016 noussut yli 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on noussut 35 811 393 osakkeeseen, mikä vastaa 6,71 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 5.4.2016 oli 7,60 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0,89 % 6,71 % 7,60 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 3,57 % 4,03 % 7,60 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

 
Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)
FI0009005987 4 758 496   0,89 %  
A YHTEENSÄ 4 758 496   0,89 %  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne Eräpäivä Toteutus-aika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Osakelainaus (takaisinotto-oikeudella) N/A Milloin tahansa   35 811 393 6,71 %
           
      B YHTEENSÄ 35 811 393 6,71 %

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi