UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 20.4.2016 11.45 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   20.4.2016 klo 10.45 EET

Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut alle 5 prosentin rajan

UPM-Kymmene Oyj on 19. huhtikuuta 2016 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 6 a pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Norges Bankin (Norjan keskuspankki) omistus UPM:n osake- ja äänimäärästä rahoitusvälineiden kautta on 18. huhtikuuta 2016 laskenut alle 5 prosentin rajan.

UPM:n saaman tiedon mukaan Norges Bankin omistus UPM:n osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta on laskenut 26 469 887 osakkeeseen, mikä vastaa 4,96 prosenttia UPM:n osake- ja äänimäärästä. Norges Bankin omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 18.4.2016 oli 7,54 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä.Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

Norges Bankin osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden
kautta
(B:n yhteismäärä)
Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 2,58 % 4,96 % 7,54 %
Edellisessä liputus-ilmoituksessa ilmoitettu osuus
(jos liputettu)
0,89 % 6,71 % 7,60 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

 
Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7)
FI0009005987 13 796 675   2,58 %  
A YHTEENSÄ 13 796 675   2,58 %  

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-
välineen
luonne
Eräpäivä Toteutusaika Toimitus-
tapa
(osake-
omistus/
netto-
arvon
tilitys)
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien lukumäärä
Osakkeiden
ja ääni-
oikeuksien
%-osuus
Osakelainaus (takaisinkutsu-oikeudella) N/A Milloin tahansa   26 469 887 4,96 %
           
      B YHTEENSÄ 26 469 887 4,96 %

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella ole määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi