UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Kertomalla paranee -hanke etsii parannuskohteita ja niihin uusia ratkaisuja syöpäpotilaiden arjen helpottamiseksi

Kertomalla paranee -hanke etsii parannuskohteita ja niihin uusia ratkaisuja syöpäpotilaiden arjen helpottamiseksi

Lehdistötiedote 1.4.2016 11.00 EEST

(UPM, Helsinki, 1.4.2016 klo 10.00 EET) - Suomessa on maailman parhaiden joukkoon kuuluva syövänhoito. Silti kehitettävääkin löytyy. Nyt HYKS Syöpäkeskus, Novartis Finland, UPM, HealthSPA ry, Helsinki Business Hub ja Sitra käynnistävät yhdessä Kertomalla paranee -hankkeen, jolla halutaan tunnistaa potilaiden todelliset tarpeet ja löytää niihin ratkaisut.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kerätään potilailta, heidän läheisiltään sekä terveydenhuollon ammattilaisilta ja tutkijoilta sairaanhoitoon ja syöpäpotilaan arkeen liittyviä kehityskohteita. Toisessa vaiheessa hankkeen osapuolet edesauttavat ratkaisujen löytämistä yhdistämällä todelliset tarpeet ja ratkaisuja kehittävät start-up- ja pk-yritykset.

"Vaikka hoitotulokset syövän osalta ovat maailman huipputasoa ja Suomi on maailman kärkeä myös terveyteen liittyvissä teknologisissa keksinnöissä, havaitut ongelmat ja ratkaisut eivät aina kohtaa. Siksi päätimme pistää tuulemaan. Kertomalla paranee -hanke etsii joukkoistamalla uusia ratkaisuja potilaiden arjen helpottamiseksi sekä potilaiden hoidon kehittämiseksi. Tavoitteemme on yksinkertaisesti mahdollistaa parempi hoito ja arki syöpäpotilaille", kertoo kehittämispäällikkö Tuula Helander HYKS Syöpäkeskuksesta.

Parannusehdotuksia voi lähettää kuka tahansa 1.4.2016 avautuvan verkkosivuston kautta osoitteessa www.kertomallaparanee.fi.

Kehityskohteille etsitään toteuttajat

Suomesta löytyy valtavasti teknologista osaamista, innovatiivisuutta ja halua löytää uusia ratkaisuja. Silti hyvätkään ideat eivät ehkä koskaan pääse esille tai jalostu riittävän potilaslähtöisiksi.

"Vain kertomalla asioita saadaan parannettua. Siksi toivomme, että mahdollisimman moni jakaisi kokemuksensa siitä, mikä syöpäpotilaan arjessa, syöpätutkimuksessa tai sairaanhoidossa kaipaa kehittämistä", kertoo Kenneth Salonius  HealthSPA ry:stä.

"Hankkeen toisessa vaiheessa saatamme yhteen potilailta kuullut kehittämisideat ja innovatiiviset, ratkaisuja kehittävät start-up ja pk-yritykset."

Osapuolet tukevat ratkaisuiden löytämistä monella tapaa; toimiala- ja rahoitusosaamisella sekä laajalla kontaktiverkostolla. Innovaatio voi olla muutakin kuin esimerkiksi tekninen apuväline.

"Idea tai ratkaisu voi olla myös jokin pieni asia, esimerkiksi uusi toimintatapa, joka vaikuttaa suuresti potilaan hoitokokemukseen, arjessa selviytymiseen tai tiedon saantiin. Moniin asioihin voidaan puuttua heti muuttamalla käytäntöjä tai lisäämällä vaikkapa odotustilojen viihtyisyyttä", Tuula Helander muistuttaa. HYKS Syöpäkeskuksen tavoitteena on pilotoida löytyneitä ratkaisuja. Hanke on merkittävä myös siksi, että se on avaus julkisen terveydenhuollon ja yksityisen sektorin yhteistyölle Suomessa.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Tuula Helander, HYKS Syöpäkeskus, puh. 050 4270442, tuula.helander@hus.fi
Co-founder Kenneth Salonius, HealthSPA, puh. 050 5172348, kenneth@healthspa.fi

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

Tietoa hankkeen osapuolista

UPM Biochemicals tarjoaa kestäviä ja kilpailukykyisiä puupohjaisia kemikaaleja useisiin erilaisiin teollisuuden tarpeisiin tuotteen laadusta tinkimättä. Kehitämme uusia biopohjaisia materiaaleja mm. biolääketieteen tarpeisiin. Tuotteidemme pääraaka-aine on kestävästi hoidetuista metsistä saatava sertifioitu puu. Haluamme vauhdittaa uusien ratkaisujen kehitystä yhteistyöllä eri toimijoiden kanssa. www.upmbiochemicals.com
Senior Manager, Business Development, Pia Nilsson, UPM Biochemicals, puh. 040 5587829, pia.nilsson@upm.com

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi

HYKS Syöpäkeskus on Suomen suurin ja monipuolisin syövänhoitokeskus, jonka hoitotulokset on maailmanlaajuisestikin arvioituna huippuluokkaa. Vuosittain keskuksessa käy hoidossa 26 500 potilasta, joista noin 9 000 on uusia syöpäpotilaita. HYKS Syöpäkeskus on saavuttanut korkeimman mahdollisen tunnustuksen eurooppalaisessa syöpäsairaalaverkostossa. www.hus.fi/syopakeskus

Novartis tuottaa ja tarjoaa innovatiivisia terveydenhoidon ratkaisuja potilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Vuonna 2015 Novartiksen tuotteilla autettiin yli miljardia potilasta. Investoimme merkittävästi tutkimukseen ja kehitykseen, 8 miljardia euroa vuonna 2015. Tavoitteenamme on myös löytää uusia yhteistyöalueita Novartiksen ja muiden toimijoiden välille potilaiden hoidon kehittämiseksi. www.novartis.fi 
Business Unit Head Oncology Mikko Fernström, Novartis, puh. 040 3551824, mikko.fernstrom@novartis.com

HealthSPA ry on terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuja kehittävien start-up yritysten yhteisö joka tuo terveydenhuollon ammattilaiset, isommat yritykset, start-upit ja muut alan toimijat lähemmäksi toisiaan. Tavoitteemme on tukea suomalaisia terveysyrityksiä menestymään. Olemme auttaneet jo yli 250 start-upia yhteistyön rakentamisessa esimerkiksi rahoittajien, alan asiantuntijoiden ja median suhteen. Toimimme myös Pohjoismaiden suurimman terveysalan start-up tapahtuman järjestäjänä (Upgraded Life Festival). www.healthspa.fi

Helsinki Business Hub rakentaa Helsingistä Euroopan parasta yritysten kiihdytyspaikkaa. Terveys- ja hyvinvointiala on yksi painopisteistämme.  Edistämme mm. terveyssektorin uusien ratkaisujen kehittämistä pääkaupunkiseudulla ja Suomessa tuomalla yhteen yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita, nopeuttamalla ja helpottamalla ratkaisujen pilotointia aidoissa ympäristöissä ja muotoilemalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia.   www.helsinkibusinesshub.fi
Senior Business Advisor Kimmo Koponen, Helsinki Business Hub, puh. 044 7572244, kimmo.koponen@hbh.fi

Sitra: Tehtävänämme on edistää Suomen talouden kasvua, vakaata kehitystä ja yhteistyötä. Terveys, työ ja osallisuus ovat hyvinvoinnin avaintekijöitä. Luomme keinoja ja kannusteita, joiden avulla ihmiset voivat osallistua yhteisen hyvän edistämiseen sekä ottamaan vastuuta läheisistään. Tavoitteenamme on edistää terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien ongelmien ratkaisua. www.sitra.fi
Asiantuntija Ville Koiste, Sitra, 0400 974422, ville.koiste@sitra.fi