UPM.FI

UPM mukana WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumassa: konkreettisia tekoja ja pitkän tähtäimen tavoitteita

Lehdistötiedote 18.3.2016 11.00 EET

(UPM, Helsinki 18. maaliskuuta 2016 klo 11.00) - UPM osallistuu WWF:n globaaliin Earth Hour 2016 -ilmastotapahtumaan sammuttamalla Helsingissä sijaitsevan toimitalonsa valot tunniksi 19. maaliskuuta 2016 klo 20.30.

"WWF:n Earth Hour muistuttaa meitä kaikkia jokapäiväisen työn ja yksittäisten tekojen tärkeydestä ilmastonmuutoksen torjunnassa", UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Päivi Salpakivi-Salomaa kannustaa.

UPM:n ilmastostrategia ja ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet rakentuvat kolmelle pääpilarille. Pyrimme varmistamaan, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina. Edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille. Tuotannossamme toimimme mahdollisimman resurssitehokkaasti ja lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta toiminnassamme. Tuotteemme ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja toimivat näin myös hiilinieluina. Innovaatio on strategiamme ytimessä ja kehitämme uusia liiketoimintoja ja tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin.

"Päivitimme viime vuoden aikana 2030 vastuullisuustavoitteemme. Ilmaston asialistalla tavoitteenamme on vähentää energiatuotannon sekä ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 30%:lla ja happamoittavien savukaasujen päästöjä 20%:lla. Metsän osalta olemme asettaneet 2030-tavoitteeksi mm. sen, että käytämme tuotannossamme ainoastaan sertifioitua puuta", Salpakivi-Salomaa listaa konkreettisia toimenpiteitä."

UPM on osallistunut WWF:n Earth Hour -ilmastotapahtumaan jo useamman vuoden ajan. Teemme aktiivista yhteistyötä WWF:n kanssa useassa maassa. Esimerkiksi UPM ja WWF Suomi tekevät pitkäjänteistä ja monipuolista yhteistyötä puupohjaisten biopolttoaineiden kestävyyden sekä kestävän metsä-talouden edistämiseksi.

Earth Hour on WWF:n maailmalaajuinen tapahtuma, joka innostaa ihmisiä ympäri maailmaa näyttämään tukensa ilmastotyölle. Lue lisää: wwf.fi/earthhour/

Lisätietoja:
Päivi Salpakivi-Salomaa, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. +358 2041 50396
Katso lisää ilmastoviestejämme YouTubesta: linkki (englanninkielinen)


UPM mediasuhteet
9.00-16.00
puh. +358 40 588 3284
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene 

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi