UPM.FI

Uusi tukkilajittelulinja tehostaa koko UPM Seikun sahan tuotantoa

Lehdistötiedote 4.2.2016 13.00 EET

(UPM, Helsinki, 4.2.2016 klo 13.00 EET) - UPM Seikun sahalla Porissa on otettu käyttöön uusi tukkilajittelulinja. Uusi investointi parantaa merkittävästi koko Seikun sahan tuotantotehokuutta, kun pullonkaulana toiminut tukkilajittelija on nyt täysin uudistettu.

Uudella linjalla kaikki tukit voidaan lajitella suoraan kuljetuksesta laadun ja koon mukaan. Tämä parantaa sahalinjan tehokkuutta, pidentää sahauseriä ja vähentää häiriöitä. Uusi investointi parantaa myös logistiikkaa sahan alueella, koska uusi tukkilajittelulinja sijaitsee aiempaa lähempänä sahaan syöttöä. Seikun sahan uusi linja on Suomessa ensimmäinen tukkilajittelija, jossa erillinen kontrollitukkipöytä ja tyviredusointi on asennettu suoraan linjaan.

Ympäristötekijät olivat tärkeässä roolissa investointipäätöksessä. Uusi tukkilajittelulinja vastaa entistä paremmin ympäristöluvan tiukentuneisiin melurajoituksiin. Tukkilajittelu käy kahdessa vuorossa eli laitosta ei tarvitse käyttää öisin. Seikun saha ja Porin kaupunki rakensivat yhdessä tukkirekkojen purkualueelle uuden tien, mikä vähentää rekkaliikennettä Porin keskustassa.

Investointiprojekti toteutui suunnitellussa aikataulussa ja tukkien lajittelu uudella linjalla alkoi elokuussa kesän huoltoseisokin jälkeen. Päätoimittaja investoinnissa oli suomalainen Nordautomation.

Seikun saha tuottaa kuusisahatavaraa pohjoismaisesta sertifioidusta raaka-aineesta. Sahan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 390 000 m3. Yli kaksi kolmasosaa tuotannosta myydään ulkomaille. Seikun saha työllistää noin 80 puualan ammattilaista sekä välillisesti joukon muita toimijoita aina alihankkijoista korjuu- ja kuljetusyrittäjiin.

Lisätietoja antaa:
Sahanjohtaja Matti Nordberg, UPM, Seikun saha, puh. 040 515 8752

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM Timber valmistaa mänty- ja kuusisahatavaraa puusepän-, huonekalu-, pakkaus- ja rakennusteollisuuteen maailmanlaajuisesti. Käytämme sertifoitua raaka-ainetta pohjoismaisista metsistä sekä viimeisimpiä sahateollisuuden tekniikoita korkealaatuisen ja asiakasvaatimukset täyttävän sahatavaran tuottamiseksi. UPM Timberillä on Suomessa neljä sahaa, joiden yhteenlaskettu vuotuinen kapasiteetti on 1,5 M kuutiometriä havusahatavaraa, sekä laaja oma myyntiverkosto Euroopassa ja Aasiassa. UPM Timberin henkilöstömäärä on 410 ja pääkonttori sijaitsee Tampereella. www.upmtimber.fi

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi