UPM.FI

Osavuosikatsaus Q4/2015: UPM:llä vahva viimeinen neljännes 2015, kasvuhankkeet tuottivat tulosta

Pörssitiedote 2.2.2016 9.30 EET

UPM-Kymmene Oyj     Tilinpäätöstiedote     2.2.2016 klo 9.30 EET

Osavuosikatsaus Q4/2015: UPM:llä vahva viimeinen neljännes 2015, kasvuhankkeet tuottivat tulosta

Q4 2015 verrattuna Q4 2014
· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,37 (0,32) euroa ja raportoitu 0,36 (0,01) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 225 (230) miljoonaa euroa eli 8,7 (9,1) % liikevaihdosta
· Kasvuhankkeet alkoivat vaikuttaa UPM:n tulokseen myönteisesti - UPM Kymin sellutehtaan laajennus lähti hyvin käyntiin ja UPM Biopolttoaineet saavutti kannattavuusrajan. Myös UPM Changshun tehtaan erikoispapereita valmistava paperikone aloitti tuotannon joulukuussa Kiinassa
· Kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja saavutti 41 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä (vuositasolla 165 miljoonaa euroa)
· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 390 (462) miljoonaa euroa, ja nettovelka laski 2 100 (2 401) miljoonaan euroon

Vuosi 2015 verrattuna vuoteen 2014
· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 1,75 (1,17) euroa ja raportoitu 1,72 (0,96) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 1 163 (847) miljoonaa euroa eli 11,5 (8,6) % liikevaihdosta
· Vuonna 2015 UPM sai päätökseen useita kasvuhankkeita: UPM Changshun tehtaan erikoispapereita valmistava paperikone, UPM Kymin sellutehtaan laajennus, Lappeenrannan biojalostamo ja UPM Raflatacin laajennukset Puolassa ja Aasian ja Tyynenmeren alueella. Uudet laajennushankkeet aloitettiin Kaukaan sellutehtaalla ja Otepään vaneritehtaalla
· UPM sulki 800 000 tonnia graafisten papereiden tuotantokapasiteettia Euroopassa vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla
· Hallitus ehdottaa 0,75 (0,70) euron osinkoa osaketta kohti, mikä on 34 % liiketoiminnan rahavirrasta osaketta kohti

Tunnuslukuja Q4/2015 Q4/2014 Q3/2015 (2 Q1-Q4/2015 (2 Q1-Q4/2014
Liikevaihto, milj. euroa 2 574 2 531 2 530 10 138 9 868
EBITDA, milj. Euroa 1) 363 334 345 1 350 1 306
  % liikevaihdosta 14,1 13,2 13,6 13,3 13,2
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 220 71 513 1 142 674
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 225 230 507 1 163 847
  % liikevaihdosta 8,7 9,1 20,0 11,5 8,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 214 57 498 1 075 667
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 219 216 492 1 096 774
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 193 8 408 916 512
Tulos per osake, euroa 0,36 0,01 0,77 1,72 0,96
  ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,37 0,32 0,76 1,75 1,17
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,73 0,86 0,68 2,22 2,33
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,89 14,02 14,89 14,89 14,02
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 26 32 31 26 32
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 100 2 401 2 465 2 100 2 401

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, realisoitumattomien rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutoksia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.
2) Sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston Suomessa, yhteensä 265 miljoonaa euroa, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2015 tulosta:

"UPM päätti vuoden 2015 vahvasti. Neljäs vuosineljännes oli vuoden paras liiketoimintojen vakaan tuloskehityksen ansiosta. Kannattavuuden parannusohjelma ylitti tavoitteensa ja kasvuhankkeet alkoivat tuottaa tulosta. EBITDA ylsi korkeimmalle tasolle viiteen vuoteen, ja vahva rahavirta ajoi nettovelan ennätyksellisen alas.

Useat kasvuhankkeistamme on nyt saatu päätökseen, ja olen erittäin tyytyväinen siitä, että ne ovat jo parantaneet rahavirtaamme.

UPM Kymin sellutehtaan laajennus oli menestys ja saavutimme sellun tuotantoennätyksen joulukuussa. UPM Biopolttoaineet paransi tahtiaan vuoden mittaan ja pääsi nollatulokseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. UPM Changshun erikoispaperikoneen käynnistys sujui hyvin joulukuussa, ja UPM Raflatacin investoinnit ovat jo myötävaikuttaneet tulokseemme vuoden jälkimmäisen puoliskon aikana.

Haluan korostaa, että hyvä tulos on pitkälti omien toimenpiteidemme ansiota. UPM Biorefining ja UPM Raflatac olivat tämän neljänneksen menestyjät sekä omien kannattavuustoimenpiteidensä että kasvuhankkeiden hyvän ajoituksen ansiosta. UPM Energy ja UPM Plywood osoittivat vakaata tuloskuntoa. UPM Paper ENA:lla oli vuoden 2015 paras neljännes jatkuvien kannattavuustoimenpiteiden ansiosta. UPM Paper Asian tulosta tukivat omat kustannussäästötoimet samaan aikaan, kun paikallinen kilpailu lisääntyi.

UPM:n hallitus on tänään ehdottanut, että vuoden 2015 osinkoa nostetaan 0.75 (0,70) euroon per osake, joka on 34 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake. Uskon, että hallituksen ehdotus heijastaa luottamusta UPM:n kykyyn parantaa tulosta ja rahavirtaa.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2015 oli UPM:lle hyvä ja tarjoaa vahvat lähtökohdat myös alkaneen vuoden jossakin määrin epävarmassa toimintaympäristössä. Taseemme on vuoden alussa ennätyksellisen vahva. Investointimme ovat vähenemässä samaan aikaan, kun tuotot ja rahavirta kasvuhankkeista ovat pääsemässä vauhtiin. Huolehdimme kustannuskilpailukyvystämme ja pyrimme huippusuorituksiin liiketoiminnoissamme. Katsomme luottavaisesti vuoteen 2016."

Näkymät vuodelle 2016

UPM:n kannattavuus parani vuonna 2015, ja tämän kehityksen uskotaan jatkuvan vuonna 2016. Yhtiön kasvuhankkeet ja jatkuvat toimenpiteet kustannustehokkuuden parantamiseksi luovat perustan liiketoiminnan tuloskehitykselle.

UPM:n kasvuhankkeiden odotetaan vaikuttavan myönteisesti yhtiön tulokseen vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. UPM jatkaa toimenpiteitään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten vähentämiseksi vuonna 2016. Olettaen, että UPM:lle tärkeät valuuttakurssit pysyvät vuoden 2015 lopun tasolla, valuuttakurssien odotetaan vaikuttavan myönteisesti vanhojen valuuttasuojausten umpeutuessa.

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1, Helsinki.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Financial Results 2015

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilta 76-77.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi