UPM.FI

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 30.11.2015 16.30 EET

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   30.11.2015 klo 16.30 EET

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

UPM-Kymmene Oyj on 27. marraskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen JPMorgan Chase & Co:lta. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan JPMorgan Chase & Co:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 6,62 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

JPMorgan Chase & Co:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu
%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 6,56 % 0,06 % 6,62 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,02 % N/A 5,02 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

 
Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005987   34 991 668   6,56 %
A YHTEENSÄ   34 991 668   6,56 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
Contract for Difference N/A N/A Käteinen 314 188 0,06 %
Depository Receipt N/A N/A Nettoarvon tilitys 13 443 0,00 %
      B YHTEENSÄ 327 631 0,06 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
J.P. Morgan International Bank Limited J.P. Morgan International Inc. 0,01 %

 

0,00 %
  0,01 %

 

0,00 %
J.P. Morgan Investment Management Inc.
J.P. Morgan Trust Company of Delaware
2,61 % 0,01 %

 

0,00 %
2,63 %

 

0,00 %
JPMorgan Asset Management (Taiwan) Limited 0,02 %   0,02 %
JPMorgan Asset Management (UK) Limited 3,63 % 0,04 % 3,67 %
JPMorgan Chase Bank, National Association 0,29 % 0,01 % 0,30 %

Koko määräysvaltaketju on esitetty oheisessa liitteessä.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi