UPM.FI

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

Pörssitiedote, Liputusilmoitus 30.11.2015 16.00 EET

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   30.11.2015 klo 16.00 EET

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu ilmoitus

UPM-Kymmene Oyj on 27. marraskuuta 2015 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen BlackRock, Inc:ltä. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.

Ilmoituksen mukaan BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen omistamien UPM:n osakkeiden tai niihin liittyvien rahoitusvälineiden kokonaismäärä 26.11.2015 oli 5,13 prosenttia UPM:n kaikista osakkeista ja äänistä. Ilmoituksen prosenttiosuuksien laskennassa on käytetty UPM:n rekisteröityä kokonaisosake- ja äänimäärää 533 735 699.

BlackRock, Inc:n ja sen rahastojen osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu

%-osuus (A+B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 4,89 % 0,24 % 5,13 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/ osakelaji

 
Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus Osakkeiden ja äänioikeuksien %-osuus
ISIN-koodi (jos mahdollista) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7) Suora (SMA 9:5) Välillinen (SMA 9:6 ja 9:7
FI0009005987   26 115 328   4,89 %
A YHTEENSÄ   26 115 328   4,89 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus-välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa (osakeomistus / nettoarvon tilitys) Osakkeiden
ja äänioikeuksien lukumäärä
Osakkeiden
ja äänioikeuksien %-osuus
Securities Lent N/A N/A Osakeomistus 488 124 0,09 %
CFD N/A N/A Nettoarvon tilitys 785 816 0,15 %
      B YHTEENSÄ 1 273 940 0,24 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan, on esitetty oheisessa liitteessä.

UPM-Kymmene Oyj

Pirkko Harrela

Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet

puh. 040 588 3284

ma-pe klo 9-16

media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News

www.facebook.com/UPMGlobal

www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi