UPM.FI

UPM Plywood käynnistää ohjelman yhtiön suomalaisten vaneritehtaiden kilpailukyvyn parantamiseksi

Lehdistötiedote 7.10.2015 16.00 EEST

​(UPM Plywood, Lahti, 07.10.2015 klo 09:30 EET) – UPM Plywood käynnistää ohjelman Suomen koivuvaneritehtaidensa kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Ohjelman keskeisiä suunnitelmia ovat Savonlinnan vaneritehtaan tuotantomäärän kasvattaminen työvuoroja lisäämällä ja Jyväskylän vaneritehtaan tuotantotehtävien uudelleenjärjestely ja rationalisointi sekä tehdassiivouksen ulkoistaminen. Lisäksi Joensuun vaneritehtaan miehitystä vahvistetaan tuotannon ja kunnossapidon pullonkaulojen osalta.

Savonlinnan vaneritehtaalla siirrytään kuusipäiväiseen tuotantoviikkoon nykyisestä viisipäiväisestä viikosta. Tätä varten tehtaalla aloitetaan noin 40 uuden työntekijän rekrytointi oppisopimuksen kautta. Joensuun vaneritehtaalla on siirrytty kuusipäiväiseen tuotantoon jo aiemmin, mutta tuotannon pullonkauloihin tarvitaan vielä lisää henkilöstöä. Jyväskylän vaneritehtaan kustannustehokkuutta suunnitellaan parannettavan tuotantotehtävien uudelleenjärjestelyillä ja tehdassiivouksen ulkoistamisella, minkä seurauksena tehtaalta arvioidaan vähenevän noin 30 työpaikkaa. Jyväskylässä mahdollisesti työnsä menettäville tarjotaan mahdollisuuksien mukaan uutta työtä Savonlinnassa tai Joensuussa.

”Suomalaiset koivuvaneritehtaamme ovat kärsineet heikosta kannattavuudesta pitkään. Korkeat työvoimakustannukset ovat runsaasti käsityötä vaativassa tuotannossa merkittävä haaste. Erityisesti Jyväskylän tehtaan tulos on jäänyt hyvästä kysynnästä huolimatta tappiolliseksi”, sanoo UPM Plywoodin tuotantojohtaja Mika Kekki.

”Tuotannon lisääminen Savonlinnassa ja Joensuussa alentaa tuotteiden yksikkökustannuksia parantaen näin tehtaiden kannattavuutta. Jyväskylään on tehty viime vuosina runsaasti tehokkuutta parantavia investointeja. Ne eivät kuitenkaan ole riittäneet takaamaan kilpailukykyä, minkä vuoksi joudumme tukeutumaan uudelleenjärjestelyihin ja ulkoistukseen kannattavuuden palauttamiseksi ja tehtaan tulevaisuuden turvaamiseksi”, jatkaa Kekki.

Uudelleenjärjestelyitä ja ulkoistusta koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkavat Jyväskylän tehtaalla 14.10.2015, ja ne arvioidaan saatavan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Savonlinnan ja Joensuun uusien työntekijöiden rekrytoinnit alkavat ensitilassa, ja ne arvioidaan saatavan päätökseen Jyväskylän yhteistoimintaneuvotteluiden etenemisestä riippuen tammikuun 2016 loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat:
Mika Kekki, Tuotantojohtaja, UPM Plywood, p. 040 545 5803
Tero Hannonen, Tehtaanjohtaja, UPM Jyväskylän vaneritehdas, p. 040 771 7408
Juhani Tenhunen, Tehtaanjohtaja, UPM Savonlinnan vaneritehdas, p. 0400 728 824
Kimmo Wilska, Tehtaanjohtaja, UPM Joensuun vaneritehdas, p. 0400 491 566

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM Plywood valmistaa korkealaatuisia WISA®-vanereita ja -viiluja pääasiassa rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen sekä lämpömuotoiltavaa UPM Grada® -puumateriaalia muotopuristamiseen. UPM Plywoodin liikevaihto oli noin 440 miljoonaa euroa vuonna 2014 ja sen palveluksessa on noin 2 300 henkilöä. UPM Plywoodilla on kuusi vaneritehdasta ja yksi viilutehdas Suomessa sekä vaneritehtaat Venäjällä ja Virossa. www.wisaplywood.fi, www.upmgrada.com

UPM Jyväskylän vaneritehdas Säynätsalossa valmistaa pinnoittamatonta ja pinnoitettua perusvaneria sekä erikoisvanereita kuten komponentteja. Raaka-aineena käytetään koivua ja kuusta. Jyväskylässä valmistettua vaneria käytetään pääasiassa rakentamisessa, betonoinnissa sekä kuljetusvälineteollisuudessa. Jyväskylän vaneritehdas työllistää 240 henkilöä ja tehtaan tuotantokapasiteetti on 100 000 kuutiometriä vaneria vuodessa.

UPM Savonlinnan vaneritehdas valmistaa koivuvanereita pääasiassa kuljetusvälineteollisuuteen, betonointiin ja muihin teollisiin loppukäyttökohteisiin. Tehdas valmistaa myös maxi-kokoisia vanerilevyjä. Savonlinnan vaneritehdas työllistää noin 260 henkilöä ja tehtaan tuotantokapasiteetti on 100 000 kuutiometriä vaneria vuodessa.

UPM Joensuun vaneritehdas valmistaa pitkälle jalostettua koivuvaneria pääasiassa kuljetusväline-, laivanrakennus- ja rakennusteollisuuteen. Lisäksi Joensuussa valmistettua vaneria käytetään mm. pakkaus- ja stanssimuotti- sekä huonekaluteollisuudessa. Joensuun vaneritehdas työllistää noin160 henkilöä ja tehtaan tuotantokapasiteetti on 55 000 kuutiometriä vaneria vuodessa.

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi