UPM.FI

UPM nostaa Suomen metsiensä IFRS käypää arvoa - Q3 2015 liiketoimintojen tulos yhtiön näkymien mukainen

Pörssitiedote 12.10.2015 17.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj                         Pörssitiedote   12.10.2015 klo 16.30 EET

UPM nostaa Suomen metsiensä IFRS käypää arvoa - Q3 2015 liiketoimintojen tulos yhtiön näkymien mukainen

UPM nostaa biologisten hyödykkeidensä (kasvava puusto) käypää arvoa Suomessa pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta. Näiden muutosten vaikutus biologisten hyödykkeiden käypään arvoon on 265 miljoonaa euroa, joka raportoidaan osana Q3 2015 liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä segmentissä Muu toiminta.

UPM arvioi edelleen puun reaalihintojen laskevan pitkällä aikavälillä, joskin hieman aiempaa ennustetta hitaammin. Lisäksi käyvän arvon määrityksessä käytetty diskonttauskorko ennen veroja on laskettu 7,5 %:sta 7 %:iin.

Vuoden 2015 kolmannen vuosineljänneksen lopussa UPM:n biologisten hyödykkeiden käypä arvo taseessa oli 1 726 miljoonaa euroa. Käypä arvo sisältää yhtiön metsät Suomessa (713 000 hehtaaria) ja Yhdysvalloissa (75 000 hehtaaria), sekä nopeasti kasvavat puuviljelmät Uruguayssa (236 000 hehtaaria).

UPM:n liiketoimintojen tulos vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä oli yhtiön antamien näkymien mukainen. Q3 2015 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä, sisältäen mainitun Suomen metsien käyvän arvon noston, oli noin 507 miljoonaa euroa.

Lisätietoja antaa:
Mika Mikkola, sijoittajasuhdejohtaja, p. 0204 150376

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi