UPM.FI

UPM käynnistää Tulevaisuuden esimies -koulutukset

Lehdistötiedote 7.10.2015 16.00 EEST

​(UPM, Kymi, Kouvola 7.10.2015 klo 14.00) – UPM käynnistää haun noin 1,5 vuotta kestävään Tulevaisuuden esimies -koulutusohjelmaan, joka toteutetaan ryhmämuotoisena koulutuksena. Helmikuussa 2016 alkavaan ohjelmaan haetaan yhteensä 6 henkilöä, jotka sijoittuvat Lappeenrantaan Kaukaan sellutehtaalle sekä Kouvolassa Kymin sellu- ja paperitehtaalle.

UPM:n sellu- ja paperitehtailla Kaakkois-Suomessa on tarve löytää uusia esimiehiä lähivuosina eläköityvien esimiesten tilalle. Heitä tarvitaan sekä tuotannon että kunnossapidon tehtäviin.
Koulutukseen etsitään henkilöitä, jotka ovat motivoituneita kehittämään johtamis- ja esimiestaitojaan, sekä ovat tulevaisuudessa innostuneita työskentelemään UPM:ssä esimiestehtävissä. Koulutukseen osallistuvilta edellytetään tehtävään soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa, hyvää suomenkielentaitoa ja englanninkielen perustaidot.

Koulutusohjelmassa keskitytään hyvien esimiestaitojen kehittämiseen, UPM:n toimintatapoihin ja arvoihin. Ohjelma pitää sisällään pääasiassa käytännön esimiestyötä sekä lisäksi teoriaopintoja. Koulutus tapahtuu määräaikaisessa työsuhteessa, jonka aikana suoritetaan Johtamisen erikoisammattitutkinto.

Koulutuksen yhteistyökumppaneina toimivat Kouvolan aikuiskoulutuskeskus ja paikalliset oppisopimuskeskukset. Hakuaika koulutukseen on 7. - 25.10.2015.
UPM:llä on hyvä kokemus oppisopimuskouluttamisesta. Parhaillaan on meneillään Tulevaisuuden ammattilainen –koulutusohjelmat työtekijätehtäviin eri paikkakunnilla.

Lisätiedot:
Henkilöstöpäällikkö Kai Latvala, UPM Kymi ja UPM Kaukas, puh. 040 5899508, sähköposti: kai.latvala@upm.com