UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Osavuosikatsaus Q3/2015: UPM:n hyvä vire jatkuu: tulos, rahavirta ja tase vahvistuivat kolmannella vuosineljänneksellä

Osavuosikatsaus Q3/2015: UPM:n hyvä vire jatkuu: tulos, rahavirta ja tase vahvistuivat kolmannella vuosineljänneksellä

Pörssitiedote 27.10.2015 9.40 EET

UPM-Kymmene Oyj                         Osavuosikatsaus   27.10.2015 klo 9.40 EET

Osavuosikatsaus Q3/2015:
UPM:n hyvä vire jatkuu: tulos, rahavirta ja tase vahvistuivat kolmannella vuosineljänneksellä

Q3 2015 verrattuna Q3 2014
· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,76 (0,32) euroa ja raportoitu 0,77 (0,34) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 507 (235) miljoonaa euroa eli 20,0 (9,7) % liikevaihdosta
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston Suomessa,
yhteensä 265 miljoonaa euroa, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten
johdosta
· Kannattavuuden parannusohjelma eteni etuajassa, ja sillä saavutettiin 36 miljoonan euron kustannussäästöt vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä (vuositasolla 144 miljoonaa euroa)
· Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 363 (300) miljoonaa euroa

Q1-Q3 2015 verrattuna Q1-Q3 2014
· Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 1,38 (0,85) euroa ja raportoitu 1,36 (0,95) euroa
· Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 938 (617) miljoonaa euroa eli 12,4 (8,4) % liikevaihdosta
· Kasvuhankkeet edistyivät hyvin, osinko kasvoi 373 (319) miljoonaan euroon ja nettovelka väheni 2 465
(2 726) miljoonaan euroon
· UPM aloitti Kymin sellutehtaan laajennuksen ylösajon vuoden kolmannella neljänneksellä, käynnisti kehittyneen uusiutuvan dieselin kaupalliset toimitukset ja sai päätökseen UPM Raflatac -liiketoiminta-alueen tehdaslaajennukset Puolassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella vuoden toisella neljänneksellä
· UPM sulki 800 000 tonnia graafisten papereiden tuotantokapasiteettia Euroopassa vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä

Tunnuslukuja Q3/2015 (2 Q3/2014 Q2/2015 Q1-Q3/2015 (2 Q1-Q3/2014 Q1-Q4/2014
Liikevaihto, milj. euroa 2 530 2 415 2 548 7 564 7 337 9 868
EBITDA, milj. euroa 1) 345 344 317 987 972 1 306
  % liikevaihdosta 13,6 14,2 12,4 13,0 13,2 13,2
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 513 236 206 922 603 674
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 507 235 227 938 617 847
  % liikevaihdosta 20,0 9,7 8,9 12,4 8,4 8,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 498 214 182 861 610 667
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 492 213 203 877 558 774
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 408 182 160 723 504 512
Tulos per osake, euroa 0,77 0,34 0,30 1,36 0,95 0,96
  ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,76 0,32 0,33 1,38 0,85 1,17
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,68 0,57 0,61 1,49 1,47 2,33
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,89 14,33 14,30 14,89 14,33 14,02
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 31 36 35 31 36 32
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 465 2 726 2 635 2 465 2 726 2 401

1) EBITDA = Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia sekä ilman biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutosta ja hakkuita, realisoitumattomien rahavirran suojausten ja hyödykejohdannaisten käyvän arvon muutoksia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista ja kertaluonteisia eriä.

2) Sisältää biologisten hyödykkeiden käyvän arvon noston Suomessa 265 miljoonalla eurolla, pitkän aikavälin puun kantohintaennusteen ja diskonttauskoron muutosten johdosta.

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

"UPM:n suoritus parani edelleen kolmannella neljänneksellä. Tämä näkyi niin tuloksessa, rahavirrassa kuin taseessakin. Tuloksentekokykyä vahvisti onnistunut kannattavuusohjelma, joka eteni etuajassa. Kolmannella vuosineljänneksellä saavutimme 96 prosenttia tavoitelluista säästöistä.

Useimmilla liiketoiminnoillamme oli hyvä vuosineljännes. Suotuisat sellumarkkinat ja hyvä kustannustehokkuus pohjustivat UPM Biorefiningin vahvaa tulosta. UPM Energy hyötyi hyvistä vesivoiman volyymeista, joita se pystyi hyödyntämään ailahtelevilla markkinoilla. UPM Raflatac paransi edelleen tulostaan ja pystyi vastaamaan markkinakasvuun hyvin ajoitetuilla kasvuinvestoinneilla. UPM Plywood jatkoi vahvalla tasolla.

UPM Paper ENA paransi edellisestä vuosineljänneksestä alempien kustannusten ja kausiluontoisesti korkeampien toimitusmäärien ansiosta. Myös UPM Paper Asia paransi hieman verrattuna toiseen vuosineljännekseen. Valuuttasuojaukset vaikuttivat edelleen heikentävästi molempiin paperiliiketoimintoihin.

Kasvuinvestointiohjelmamme lähenee loppusuoraa, ja painopisteemme on siirtymässä investointien myönteisiin tulosvaikutuksiin vuonna 2016 ja sen jälkeen. Suurimmat hankkeet ovat Kymin sellutehtaan laajennus, jonka ylösajo alkoi syyskuussa, ja loppumetreillä oleva investointi uuteen UPM Changshun tuotantoyksikköön. Sellun myönteisen tuotantomääräkehityksen turvaamiseksi aiomme tehdä myös UPM Fray Bentosin sellutehtaalla Uruguayssa pieniä investointeja vuosihuoltoseisokin yhteydessä vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kaiken kaikkiaan olen vakuuttunut suorituskyvystämme tällä neljänneksellä. Tehokkuus on parantunut, ja kasvuhankkeet vastaavat markkinoiden kysyntään, joten olemme hyvissä asemissa kasvattamaan tulostamme jatkossa."

Näkymät vuodelle 2015

UPM vahvistaa vuoden 2015 näkymänsä:

Vuonna 2014 saavutetun paremman kannattavuustason odotetaan jatkuvan vuonna 2015, ja sitä on mahdollista parantaa edelleen. Kannattavuudelle luovat pohjan 150 miljoonan euron kannattavuuden
parannusohjelma, suotuisat valuuttakurssit sekä yhtiön kasvuhankkeiden ensimmäiset positiiviset tulosvaikutukset. Kannattavuuteen vaikuttavat viime vuotta alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat ja alemmat sähkön myyntihinnat.

Tiedotustilaisuus ja webcast

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM Interim Report January - September 2015

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilta 76-77.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi