UPM.FI

UPM:n säätiö tukee pitkän aikavälin kehitystä Uruguayssa

Lehdistötiedote 29.9.2015 15.00 EEST

(UPM 29.9.2015 klo 15.00 EET) - UPM:n säätiö, Fundación UPM, edistää koulutusta ja yrittäjyyttä yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa Uruguayssa. Säätiö kertoo tavoitteistaan, toimistaan ja viimeisimmistä saavutuksistaan vuosittain julkaistavassa raportissa.

”Tavoitteenamme on edistää maaseudulla sijaitsevien yhteisöjen kehitystä ja kasvua pitkällä aikavälillä yhteistyössä paikallisten sidosryhmien kanssa. Kumppaneitamme ovat muun muassa kansalaisjärjestöt, julkiset instituutiot sekä alueelliset ja kansalliset viranomaiset sekä muut toimijat, joiden päämääränä on yhteisöjen kehittäminen”, sanoo säätiön toiminnasta vastaava Magdalena Ibanez.

Vuonna 2006 perustetun säätiön missiona on tehdä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien, viranomaisten ja yhteisöjen kanssa etenkin koulutuksen ja oppimiseen liittyen maakunnissa, joissa UPM:llä on toimintaa.

”Uruguayn maaseudulla osa lapsista päättää koulunsa jo 12-vuotiaina. Heidän on vaikea päästä töihin, joihin vaaditaan ammatillista koulutusta. Toimintamme ansiosta olemme pystyneet pidentämään lasten koulunkäyntiä ja samalla parantamaan heidän työllistymismahdollisuuksiaan tulevaisuudessa”, sanoo Ibanez.

Esimerkiksi syrjäisen Claran kylän koululaisista ensimmäinen ryhmä oppilaita sai UPM:n säätiön toiminnan ansiosta päätökseen toisen asteen koulutuksen kotiseudullaan joulukuussa 2014. Tämän julkisen ja yksityisen sektorin välisen koulutusyhteistyön tavoitteena on tarjota korkean tason jatkokoulutusta peruskoulun päättäville oppilaille omassa maakunnassa.

Rio Negron maakunnan koulujen kehittämiseen tähtäävän ohjelman (The Integrated Programme for Strengthening Rural Schools) toinen toimintavuosi päättyi 2014. Ohjelman tavoitteena on uudistaa perinteisiä opetuskäytäntöjä sekä edistää tutkimukseen ja osallistumiseen perustuvaa opetusta niin opettajien kuin oppilaiden keskuudessa.

Kunnallisen kasvihuoneen rakentaminen Queguayarin maaseutukoululle on puolestaan monipuolistanut ruuan laatua itse kasvatettujen vihannesten myötä. Kasvihuone on osoittautunut erinomaiseksi opetuskohteeksi, ja samalla se on lähentänyt perheitä ja kouluja työskentelemään yhdessä kuntansa hyväksi.

”Toimintamme lähtökohtana on, että yhteisöjen kehitys perustuu yksilöiden ja yhteisöjen osaamisen kehittämiseen. Toimenpiteiden tavoitteena on keskittyä pitkän aikavälin vaikutuksiin ja yhteistyökuntien hyvinvointiin”, sanoo Ibanez.

Erilaisten projektien lisäksi säätiön viime vuoden toimintaan sisältyi muun muassa avoimia luentosarjoja, työpajoja paikallisten vaikuttajien kanssa, säätiön toimintaa esittelevä valokuvanäyttely sekä kunnallisten päättäjien vierailu UPM Fray Bentosin tehtaalla.

Tähän mennessä UPM:n säätiön toiminta Uruguayssa on tavoittanut kaikkiaan yli 308 000 henkilöä yli 90 yhteisössä kahdeksan eri maakunnan alueella.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Magdalena Ibanez, Fundación UPM, puh. +598 9900 3828
Sari Hörkkö, Sidosryhmäsuhteet, UPM Selluliiketoiminta, puh. 040 701 5901

 

Lue lisää UPM säätiön toiminnasta viime vuoden raportissa (englanniksi) http://user-fudicvo.cld.bz/Annual-Report-2014

Katso videolta, miten Claran projekti on vaikuttanut maaseudun nuorten elämään  (englanniksi)  >> https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iM19NAR0f4A

Fundación UPM Facebookissa espanjaksi: https://www.facebook.com/FundacionUPMUY?fref=ts

 

UPM Uruguayssa
UPM:n toimintaan Uruguayssa kuuluvat Fray Bentosin sellutehdas, puunviljelystä ja -hankinnasta vastaava yhtiö UPM Forestal Oriental ja sen kaksi taimitarhaa sekä UPM:n säätiö, joka yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa edistää maaseudun elinvoimaisuuttaa koulutukseen, yrittäjyyteen ja elämänlaadun parantamiseen keskittyvien hankkeiden kautta.

UPM Forestal Oriental omistaa noin 230 000 hehtaaria maata, josta 60% on eukalyptusviljelmiä ja loput ovat karjalaitumina, muussa käytössä tai suojelualueita. Kaikki UPM:n puuviljelmät ovat FSC®- ja PEFCTM -sertifioituja.

Fray Bentosin sellutehdas valmistui vuonna 2007 ja on edelleen yksi maailman tehokkaimmista ja moderneimmista tehtaista. Sen vuosituotantokapasiteetti on 1,3 miljoona tonnia eukalyptussellua, jonka raaka-aine on vastuullisesti hoidetuilta paikallisilta puuviljelmiltä hankittua lähipuuta. Sellun lisäksi Fray Bentos on merkittävä energian tuottaja. Tehtaan sähköntuotanto vastaa noin 11% Uruguayn sähkön kokonaistuotannosta.

UPM:n palveluksessa Uruguayssa on 550 henkilöä, jonka lisäksi yhtiö työllistää epäsuoraan alihankintojen kautta noin 3 400 henkilöä. Kokonaisuudessaan UPM:n toimintojen vaikutus Uruguayn työllisyyteen on noin 6 400 työpaikkaa ja maan bruttokansantuotteeseen noin 1,3 %.


UPM Selluliiketoiminta
UPM on yksi maailman johtavista havu-, koivu- ja eukalyptussellun tuottajista. Oma myynti- ja asiakaspalveluverkostomme palvelee maailmanlaajuista asiakaskuntaa useilla tuotealueilla, kuten pehmo- ja erikoispaperit, kartonki sekä paino- ja kirjoituspaperit. UPM:llä on kolme sellutehdasta Suomessa ja yksi Uruguayssa. Selluliiketoiminnan palveluksessa on noin 1,500 henkilöä ja sellun vuosituotantokapasiteettimme on 3,5 miljoonaa tonnia. Selluliiketoiminta on osa UPM Biorefining -liiketoiminta-aluetta. www.upmpulp.com

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi