UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Läpinäkyvyydestä lisäarvoa UPM listattu alansa parhaaksi globaalissa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Läpinäkyvyydestä lisäarvoa UPM listattu alansa parhaaksi globaalissa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä

Lehdistötiedote 10.9.2015 9.30 EEST

(UPM, Helsinki, 10.9.2015 klo 9.30) – UPM on listattu paperi- ja metsäteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2015–2016. UPM on mukana listauksessa jo neljättä kertaa peräkkäin.

”Mukanaolo Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä on tunnustus erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä, vastuullisista hankinta-  ja johtamiskäytännöistä mutta myös onnistuneesta viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sidosryhmiemme suuntaan. Kerromme aktiivisesti toiminnastamme ja sen vaikutuksista ympäristöön, ihmisiin ja talouteen ja se on noteerattu,” sidosryhmäsuhdejohtaja Pirkko Harrela sanoo.  

 

Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.

Lisätietoja antaa:
Ympäristömerkeistä ja raportoinnista vastaava johtaja Sami Lundgren, UPM, Ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910 

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com
www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.fi