UPM.FI

UPM:n sellu- ja paperitehtaiden ympäristösuorituskykyä raportoivat EMAS 2014 –selonteot julkaistu

Lehdistötiedote 6.7.2015 9.30 EEST

(UPM, Helsinki, 6. heinäkuuta 2015, klo 9.30) - UPM on julkaissut vuoden 2014 EU:n ympäristöasioiden hallinta-ja auditointijärjestelmän (EMAS - Eco-Management and Audit Scheme) mukaisen selonteon. Kaikki UPM:n Euroopassa sijaitsevat sellu- ja paperitehtaat sekä Fray Bentosin sellutehdas Uruguayssa ja Changshun paperitehdas Kiinassa on sertifioitu EMAS-ympäristöjärjestelmän mukaisesti.

Läpinäkyvyys ja avoimuus sidosryhmien suuntaan ovat olennainen osa UPM:n maailmanlaajuista yritysvastuuta. EMAS-rekisteröinti ja kolmannen osapuolen varmistama raportointi tukevat toiminnan jatkuvaa kehittämistä.
 
"Bio- ja metsäteollisuuden edelläkävijänä olemme sitoutuneet rakentamaan innovaatiovetoista tulevaisuutta. Uskomme, että kiertotalous – eli luodaan enemmän vähemmästä – on tulevaisuuden liiketoimintamalli”, kertovat Anssi Klinga, UPM:n selluliiketoiminnan johtaja, Bernd Eikens, UPM Paper ENA -liiketoiminnan johtaja, ja Kim Poulsen, UPM Paper Asia -liiketoiminnan johtaja.
 
"Kestävä kehitys on olennainen osa niin tuotteitamme kuin toimintatapaamme", he jatkavat.

EMAS edellyttää, että osallistujilla on käytössään ympäristöasioiden hallintajärjestelmä, ja että he julkaisevat kolmannen osapuolen varmistaman ympäristöselonteon, joka vahvistaa ympäristötoimien uskottavuutta ja luotettavuutta. Selonteko sisältää konsernitason tietoja ja tärkeimpiä tunnuslukuja esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuudesta. Tehdaskohtaiset ympäristötoimintaselvitykset täydentävät selontekoa raportoimalla muun muassa paikallisista ympäristötavoitteista ja saavutuksista.

UPM on ollut mukana EMAS:issa jo lähes 20 vuotta. EMAS-raportoinnin lisäksi yhtiö tarjoaa kattavia kolmansien osapuolien vahvistamia ympäristötietoja aina konsernitasolta paperitehtaisiin ja yksittäisiin tuotteisiin. Yhtiön sidosryhmiä tiedotetaan vastuullisuudesta ja läpinäkyvyydestä ympäristömerkittyjen tuotteiden, tuoteselosteiden ja tuotannon sertifiointien avulla. 

Selonteko sekä paperi- ja sellutehtaiden selvitykset löytyvät UPM:n verkkosivuilta.

Lisätietoja:
Päivi Salpakivi-Salomaa, ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja, UPM, puh. +358 400 754 748.

 

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
Ma–pe 9.00–16.00
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene


UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. UPM palvelee asiakkaitaan maailmanlaajuisesti. Konsernin palveluksessa on noin 20 000 henkilöä ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.com