UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • UPM:n ValChem-hankkeelle merkittävä EU-rahoitus – tavoitteena puupohjaisten kemikaalien arvoketjun todentaminen

UPM:n ValChem-hankkeelle merkittävä EU-rahoitus – tavoitteena puupohjaisten kemikaalien arvoketjun todentaminen

Lehdistötiedote 11.6.2015 10.00 EEST

(UPM, Helsinki, 11. kesäkuuta 2015, klo 10.00 EET) – Euroopan unioni on myöntänyt UPM:n ValChem-hankkeelle 13,1 miljoonan euron rahoituksen. Hanke toteutetaan yhdessä Sekabin, METabolic EXplorerin ja Darmstadtin teknillisen yliopiston kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 18,5 miljoonaa euroa.

ValChem-hankkeessa jalostetaan puusta lisäarvoa tuottavia kemiallisia rakenneaineita ja ligniiniä sekä kehitetään kestävä ja innovatiivinen integroitu valmistusprosessi puusta lopputuotteisiin. Hankkeessa hyödynnetään sekä metsäalan, kemian alan että biotekniikan alan asiantuntemusta. Tavoitteena on osoittaa, että integroitu biokemiallinen prosessi, joka kattaa koko arvoketjun puuraaka-aineesta peruskemikaaleiksi ja ligniinipohjaisiksi toiminnallisiksi kemikaaleiksi, on teknisesti toteutettavissa ja taloudellisesti kannattava.

"ValChem-hanke tarjoaa erinomaiset edellytykset luoda vaihtoehtoinen arvoketju Euroopan metsien hyödyntämiseksi. Hankkeen jokaisella osa-alueella on nähtävissä valtavat kehitysmahdollisuudet. Tämä koskee niin kemikaalituotantoon tarkoitettujen sokereiden valmistamista puusta, biopohjaisen monopropyleeniglykolin valmistamista sokereista kuin ligniinipohjaisten toiminnallisten kemikaalien valmistamista", sanoo Bio-based Industries Consortiumin toimitusjohtaja Dirk Carrez.

ValChem-hankkeen tavoitteena on valmistaa puupohjaisia kemikaaleja, jotka ovat laadun ja tuotantokustannusten osalta kilpailukykyisiä öljypohjaisten materiaalien kanssa. Valmistuksessa hyödynnetään hankkeeseen osallistuvien tahojen olemassa olevia demonstraatiolaitoksia. Hankkeessa käytetään vain kestävistä lähteistä hankittua PEFC- ja FSC-sertifioitua puuta ja puuraaka-aine pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti.

SEKABin kehittämän CelluAPP®-teknologian, jossa puuta jalostetaan sokereiksi ja raakaligniiniksi, toimivuus on todennettu etanolin tuotannossa. Tässä hankkeessa se yhdistetään METabolic EXplorerin kehittämään prosessiin, jossa sokereista valmistetaan monopropyleeniglykolia etanolin sijaan. Monopropyleeniglykolin tärkeimmät sovellusalueet ovat tyydyttymättömät polyesterihartsit, maalit ja pinnoitteet, teollinen käyttö ja hygieniatuotteet. UPM ja Darmstadtin teknillinen yliopisto kehittävät yhdessä raakaligniinistä sovelluksia, joiden loppukäyttökohteita ovat muun muassa ligniinipohjaiset reaktiiviset hartsit ja komposiitit.

ValChem-hanke on osa uutta EU:n ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) 3,7 miljardin euron BBI Joint Undertaking -yhteishanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisää investointeja kestävän biotaloussektorin kehittämiseen Euroopassa. UPM on yksi BIC:n perustajajäsenistä.

Lisätietoja antaa:

Juuso Konttinen, Johtaja, Biokemikaalit, puh. +358 (0)40 531 7405, juuso.konttinen@upm.com
Thore Lindgren, Executive Vice President, Head of BioRefinery Technology Business Area, Sekab, puh. +46 (0)660 751 86, thore.lindgren@sekab.com
Manuela Falempin, Business Development Manager, METabolic EXplorer, puh. +33 (0)473 334 300, mfalempin@metabolic-explorer.com
Professori tri Markus Biesalski, Technische Universität Darmstadt, puh. +49 (0) 615 116 751 40, biesalski@tu-darmstadt.de


*******
UPM, Media Desk
puh. +358 (0)40 588 3284
Ma–pe 9.00–16.00
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM
UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – www.upm.com

SEKAB
SEKAB kuuluu Euroopan johtaviin etanolintuottajiin. Yhtiö tuottaa ja toimittaa bioetanolipolttoainetta ja ympäristöystävällisiä kemian alan tuotteita. Lisäksi yhtiö on sitoutunut seuraavan sukupolven selluloosapohjaisen etanolin jalostusprosessin kehittämiseen. SEKAB on tällä hetkellä toteuttamassa pitkän aikavälin toisen sukupolven etanolin tuotantoon liittyvää teollista hanketta ja pyrkii luomaan teollisia puitteita selluloosapohjaisen etanolin tuotantoon tähtäävälle asiantuntemukselle ja laitteistoille. http://www.sekab.com/

METabolic EXplorer
METabolic EXplorer on bioteknologian alan edelläkävijä, joka pyrkii biotalouden innovaatiojohtajaksi. METabolic EXplorer tuottaa lisäarvoa kumppaneilleen ja sidosryhmilleen tarjoamalla teollisuuden tarpeisiin kilpailukykyisiä biopohjaisia ratkaisuja, joissa kemikaaleja valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista.  Clermont-Ferrandissa, Ranskassa, sijaitseva METabolic EXplorer on noteerattu Parisiin NYSE Euronextissä (kategoria C, METEX). Yhtiö kuuluu CAC Small -indeksiin, ja se on saanut EnterNext Tech40 -merkinnän. www.metabolic-explorer.com

Darmstadtin teknillinen yliopisto
Darmstadtin teknillinen yliopisto (Technische Universität (TU) Darmstadt) on yksi Saksan johtavista teknillisistä yliopistoista. Yliopistossa on noin 300 professoria, 4 230 tutkijaa ja hallinnon työntekijään sekä noin 26 000 opiskelijaa, jotka kaikki pyrkivät omalla panoksellaan edistämään tulevaisuuden kannalta merkittävien alojen – energian, liikkuvuuden, tietoliikenne- ja informaatiotekniikan, asumisen ja elinolosuhteiden – tutkimusta. www.tu-darmstadt.de

BBI
BBI (Bio-Based Industries Joint Undertaking) on EU:n ja Bio-based Industries Consortiumin (BIC) 3,7 miljardin euron sekä yksityisesti että julkisesti rahoitettu yhteishanke. BIC edustaa useita eri teollisuuden sektoreita aina maataloudesta ja ruoantuotannosta tekniikan tuottajiin sekä metsäalan, kemian alan ja energia-alan toimijoihin. Se perustettiin vuonna 2012 nimenomaisesti edustamaan yksityistä sektoria BBI:ssä. Nyt BIC:ssä on 70 teollisuuden alan täysjäsentä (suuryrityksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja yritysryhmittymiä) ja yli 100 kumppanijäsentä (teknologia-alan tutkimusjärjestöjä, yliopistoja, yhdistyksiä ja teknologia-alustoja). http://bbi-europe.eu/