UPM.FI
  • Tietoa meistä
  • Medialle
  • Tiedotteet
  • Osavuosikatsaus Q1/2015: Hyvä kannattavuus jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, UPM:llä hyvät lähtökohdat tuloskasvuun

Osavuosikatsaus Q1/2015: Hyvä kannattavuus jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, UPM:llä hyvät lähtökohdat tuloskasvuun

Pörssitiedote 28.4.2015 10.30 EEST

UPM-Kymmene Oyj      Osavuosikatsaus       28.4.2015 klo 9.30 EET

Osavuosikatsaus Q1/2015: Hyvä kannattavuus jatkui ensimmäisellä neljänneksellä, UPM:llä hyvät lähtökohdat tuloskasvuun

Q1 2015 vuoden 2014 vastaavaan jaksoon verrattuna

  • Tulos osaketta kohti ilman kertaluonteisia eriä oli 0,29 (0,27) euroa ja raportoitu 0,29 (0,36) euroa
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 204 (196) miljoonaa euroa eli 8,2 (7,9) % liikevaihdosta
  • Kannattavuusohjelmat ja suotuisa valuuttakurssikehitys tukivat tuloskehitystä
  • UPM Lappeenrannan biojalostamo aloitti kehittyneen uusiutuvan dieselin kaupallisen tuotannon
  • UPM investoi hyvin kannattavaan vaneriliiketoimintaan laajentamalla Otepään tehdasta Virossa
Tunnuslukuja Q1/2015 Q1/2014 Q4/2014 Q1-Q4/2014
Liikevaihto, milj. euroa 2 486 2 481 2 531 9 868
EBITDA, milj. euroa 325 323 334 1 306
  % liikevaihdosta 13,1 13,0 13,2 13,2
Liikevoitto/tappio, milj. euroa 203 191 71 674
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 204 196 230 847
  % liikevaihdosta 8,2 7,9 9,1 8,6
Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa 181 237 57 667
  ilman kertaluonteisia eriä, milj. euroa 182 176 216 774
Kauden voitto/tappio, milj. euroa 155 193 8 512
Tulos per osake, euroa 0,29 0,36 0,01 0,96
  ilman kertaluonteisia eriä, euroa 0,29 0,27 0,32 1,17
Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,20 0,50 0,86 2,33
Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 14,61 14,12 14,02 14,02
Velkaantumisaste kauden lopussa, % 31 37 32 32
Korolliset nettovelat kauden lopussa, milj. euroa 2 419 2 777 2 401 2 401


Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi tulosta:

"Tuloksemme parani ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Tämä oli erinomainen suoritus, kun ottaa huomioon Euroopan energia- ja paperimarkkinoiden haasteellisuuden. Tulosta tukivat toimenpiteemme kannattavuuden parantamiseksi sekä suotuisat valuuttakurssit. Tulevina vuosineljänneksinä kannattavuuden parannusohjelma ja kasvuhankkeet vahvistavat edelleen tulostamme.

Olen erityisen tyytyväinen UPM Biorefiningin ja UPM Plywoodin hyvään vireeseen ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Molemmissa liiketoiminnoissa vahvaa tulosta tuki hyvä kysyntä. Meneillään olevat investoinnit Kymin sellutehtaaseen ja Otepään vaneritehtaaseen tulevat jatkossa parantamaan näiden liiketoimintojen tulosta.

Lappeenrannan biojalostamo aloitti uusiutuvan dieselin kaupalliset toimitukset ensimmäisen neljänneksen aikana. Tuotannon käynnistys on vielä alkuvaiheessa, mutta kokemusten perusteella sekä käytetty teknologia että kannattavuuslaskelmat ovat kohdallaan.

UPM Raflatacilla ja UPM Paper Asialla oli hyvä ja vakaa vuosineljännes. UPM Raflatac hyötyi suotuisista markkinoista, ja meneillään olevat investoinnit Kiinassa ja Puolassa auttavat vastaamaan kysynnän kasvuun vuoden 2015 aikana. UPM Paper Asian Changshun tehtaan tarramateriaali- ja erikoispaperi-investointi on edennyt hyvin ja valmistuu vuoden loppuun mennessä. UPM Energyllä ja UPM Paper ENA:lla (Eurooppa & Pohjois-Amerikka) oli haasteellinen markkinatilanne. UPM Energy kärsi sekä alemmista energianhinnoista että alemmista vesi- ja ydinvoiman tuotantomääristä.

Alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat ja toimitusmäärät sekä kohonneet sellukustannukset toteutuivat Euroopassa odotetusti. Aloitimme viime syksynä UPM Paper ENA:ssa uudelleenjärjestelyt, ja suljimme pysyvästi kolme paperikonetta Euroopassa ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tehdyt toimenpiteet sekä kausiluonteinen parannus vaikuttavat myönteisesti Paper ENA:n tulokseen vuoden edetessä.

Kaiken kaikkiaan UPM on hyvässä lähtökohdassa tulevia vuosineljänneksiä ajatellen. Kannattavuuden parannusohjelmasta saadaan vielä yli 100 miljoonan euron vuosittaiset kustannussäästöt vuoden loppuun mennessä. Meillä on hyvin menestyviä liiketoimintoja ja useita korkean tuoton kasvuhankkeita, jotka valmistuvat vuoden 2015 loppuun mennessä. Nämä parantavat edelleen ensi vuoden tulosta. Vahva taseemme mahdollistaa sen, että yhtiö voi tarttua strategisiin tilaisuuksiin", Pesonen sanoo.

Näkymät vuodelle 2015

Arvioimme vuonna 2014 saavutetun paremman kannattavuustason jatkuvan vuonna 2015, ja näemme mahdollisuuksia parantaa edelleen. Kannattavuudelle luovat pohjan 150 miljoonan euron kannattavuuden parannusohjelma sekä yhtiön kasvuhankkeiden ensimmäiset positiiviset tulosvaikutukset. Alkuvuonna kannattavuuteen vaikuttavat alemmat sanoma- ja aikakauslehtipaperien hinnat ja alemmat sähkön myyntihinnat. Tämän hetkinen heikentynyt euro ja alentunut öljyn hinta tukevat yhtiön tulosta.

Puhelinkonferenssi ja lehdistötilaisuus

UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen esittelee tuloksen englanninkielisessä puhelinkonferenssissa ja webcast-lähetyksessä julkaisupäivänä 28.4.2015 klo 13.15. Esitys on suunnattu analyytikoille ja sijoittajille.

Jussi Pesonen esittelee tuloksen median edustajille samana päivänä pidettävässä suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa klo 14.30. Tilaisuus järjestetään UPM:n Biofore-toimitalossa, osoitteessa Alvar Aallon katu 1.

Puhelinkonferenssin ja webcastin tiedot:

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon. Esitystä voi seurata suorana myös internetissä osoitteessa www.upm.fi tai tästä linkistä.

Kysymyksien esittäminen on mahdollista ainoastaan puhelinyhteyden kautta. Toivomme osallistujien soittavan puhelinkonferenssin suoraan numeroon 5-10 minuuttia ennen kokouksen alkua, jotta kokous voidaan aloittaa aikataulussa.

Webcast-esitys on katsottavissa yhtiön internetsivulla osoitteessa www.upm.fi 12 kuukauden ajan.

Puhelinkonferenssin nimi: UPM - Q1 2015 Interim Report

Puhelinnumero: +358 (0) 9 817 10495

**

Ne tämän katsauksen kannanotot, jotka eivät koske jo toteutuneita tosiasioita, ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi odotukset, jotka koskevat markkinoiden kasvua ja kehitystä, kasvua ja kannattavuutta koskevat odotukset sekä lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", odottaa", "ennakoida", "aavistaa" tai muu vastaava ilmaisu. Koska nämä arviot perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja arvioihin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti niitä koskevista kannanotoista. Tällaisia tekijöitä ovat mm. (1) toimintaedellytykset, kuten esim. tuotannon jatkuva onnistuminen ja siitä saatava tehokkuushyöty, tuotantopanosten saatavuus ja kustannukset, tuotekehityksen jatkuva onnistuminen, uusien tuotteiden kysyntä, nykyisten ja tulevien yhteistyöjärjestelyiden onnistuminen, liiketoimintastrategian tai kehityssuunnitelmien tai -kohteiden muuttuminen, konsernin patenttien ja muiden immateriaalioikeuksien tuottaman suojan muuttuminen, edellytysten muuttuminen koskien pääoman saantia hyväksyttävillä ehdoilla; (2) alan olosuhteet, kuten esim. tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailutilanne, konsernin tuotteiden maailmanlaajuiset vallitsevat ja tulevat markkinahinnat ja niitä koskevat hinnoittelupaineet, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne, kilpailijoiden mahdolliset uudet kilpailevat tuotteet ja teknologia; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten esim. konsernin maantieteellisten päämarkkina-alueiden taloudellinen kasvuaste tai valuuttakurssien ja korkotason muutokset. Lisätietoa riskitekijöistä löytyy yhtiön vuoden 2014 vuosikertomuksen sivuilta 76-77.

**

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Mediasuhteet
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi