UPM.FI

UPM:n vuosikertomus 2014 on julkaistu

Pörssitiedote 3.3.2015 10.20 EET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 3.3.2015 klo 10.20

UPM:n vuosikertomus 2014 on julkaistu

UPM on julkaissut vuoden 2014 vuosikertomuksen englannin- ja suomenkielisenä PDF-tiedostona yhtiön kotisivuilla osoitteissa www.upm.com ja www.upm.fi. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.

Lisäksi UPM on julkaissut yhtiön kotisivuilla Sijoittajat-osion kohdassa Hallinnointi (www.upm.fi/hallinnointi) selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja palkkioselvityksen. Selvitykset ovat ladattavissa englannin- ja suomenkielisinä PDF-tiedostoina.

Painettu vuosikertomus ilmestyy 9. maaliskuuta alkavalla viikolla ja sen voi tilata sähköpostitse osoitteesta info@upm.com.

UPM:n vuosikertomus 2014 on saanut EU:n painotuotteiden ympäristömerkin. Painoprosessin pitää täyttää tiukat vaatimukset kemikaalien, energian kulutuksen, vesi- ja ilmanpäästöjen sekä jätehuollon osalta. Myös painopaperin on oltava EU-ympäristömerkittyä.

UPM ei julkaise erillistä ympäristö- ja yritysvastuuraporttia, vaan tiedot on yhdistetty vuosikertomukseen. Lisää tietoa UPM:n vastuullisesta toiminnasta löytyy yhtiön kotisivujen Vastuullisuus-osiosta.

Linkki UPM:n vuosikertomukseen 2014.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi