UPM.FI

UPM ottaa käyttöön uuden rahavirtaan perustuvan osinkopolitiikan

Pörssitiedote 3.2.2015 9.38 EET

UPM-Kymmene Oyj Pörssitiedote 3.2.2015 klo 9.38 EET

UPM ottaa käyttöön uuden rahavirtaan perustuvan osinkopolitiikan

UPM:n hallitus on hyväksynyt uuden osinkopolitiikan, jonka tavoitteena on houkutteleva osinko: 30-40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake.

Uusi osinkopolitiikka on selkeä ja läpinäkyvä sijoittajille. Liiketoiminnan rahavirta on yksi UPM:n tuloksenteon avainmittareista. Tasaisen vahva rahavirta on myös yksi UPM:n vahvuuksista.

Vuonna 2014 yhtiö asetti kuudelle liiketoiminta-alueelleen pitkän aikavälin tulostavoitteet. Neljä kuudesta liiketoiminta-alueesta saavutti tai ylitti tulostavoitteensa. Konsernitasolla UPM:n taloudelliset tavoitteet perustuvat oman pääoman tuottoon ja velkaantumisasteeseen. Vuonna 2014 UPM:n oman pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 8,3 % ja velkaantumisaste 32 % vuoden lopussa. Liiketoiminnan rahavirta per osake oli 2,33 euroa.

Liiketoimintojen hyvä tulos, vahva rahavirta ja toimialallamme erinomainen tase mahdollistavat sen, että yhtiö voi samanaikaisesti jakaa houkuttelevaa osinkoa, toteuttaa kohdennettuja kasvuhankkeita ja tarttua strategisiin tilaisuuksiin.

Uuden osinkopolitiikan mukaisesti yhtiön hallitus esittää 9. huhtikuuta 2015 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle vuoden 2014 osingoksi 0,70 euroa per osake. Ehdotettu osinko on 30 % liiketoiminnan rahavirrasta per osake vuonna 2014, ja se on 17 % korkeampi kuin vuoden 2013 osinko.

Lisätietoja antaa: Talous- ja rahoitusjohtaja, Tapio Korpeinen, UPM, puh. 020 415 0004.

Tiedoksi toimituksille: Aikaisemman osinkopolitiikan mukaisesti osinko oli vähintään kolmannes nettorahavirrasta operatiivisten investointien jälkeen. Rahavirta laskettiin kolmen vuoden keskiarvona.

UPM-Kymmene Oyj
Pirkko Harrela
Johtaja, Sidosryhmäsuhteet

UPM, Media Desk
puh. 040 588 3284
ma-pe klo 9-16
media@upm.com

www.twitter.com/UPM_News
www.facebook.com/UPMGlobal
www.linkedin.com/company/upm-kymmene

UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 20 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - www.upm.fi